r e k l a m a

Rolnicy z powiatu pszczyńskiego dziękowali za tegoroczne plony

2023-08-28 09:11:42 Powiat Pszczyna 1118


fot. Powiat Pszczynski
 fot. Powiat Pszczynski

Dożynki to uroczystość o wieloletniej tradycji będąca symbolem szacunku do ciężkiej pracy rolnika. W ostatnią niedzielę sierpnia w gminie Miedźna wspólnie świętowano zakończenie żniw podczas Dożynek Gminno-Powiatowych w Woli.


Na początku - ceremoniał dożynkowy
Dożynki rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele św. Urbana w Woli. Następnie uczestnicy przejechali na boisko sportowe przy ul. Różanej, gdzie odbywały się wszystkie wydarzenia. Mieszkańcy włożyli wiele wysiłku i serca w przygotowanie uroczystości, w której uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, rolnicy i mieszkańcy całego powiatu pszczyńskiego.

W pięknie przystrojonej miejscowości i korowodzie dożynkowym złożonym z wielu maszyn rolniczych było widać wysiłek oraz współpracę rolników i członków organizacji rolniczych z gminy Miedźna. - Wspaniale przystrojona miejscowość pokazuje jak kreatywnymi ludźmi są wolanie, mieszkańcy gminy Miedźna i powiatu pszczyńskiego. Powiat pszczyński to miejsce z cennymi zabytkami, piękną przyrodą, ale przede wszystkim jest to miejsce ze wspaniałymi ludźmi, którzy podejmują wiele ciekawych inicjatyw - mówiła starosta Barbara Bandoła.

Dożynki to czas radości i dziękczynienia - Bogu za plony, a ludziom za trud. Gospodarze uroczystości starosta Barbara Bandoła wraz z wójtem Gminy Miedźna Janem Słoninką z rąk starostów dożynkowych Marii i Andrzeja Urbańczyków odebrali chleb upieczony z mąki z tegorocznego ziarna.

Starosta Barbara Bandoła, wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka, przewodniczący Rady Powiatu Pszczyńskiego Paweł Sadza i przewodniczący Rady Gminy Miedźna Andrzej Kempny dziękowali rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, hodowcom, pszczelarzom oraz leśnikom za trud pracy, umiłowanie ziemi i pielęgnowanie tradycji. - Rolnicy i wieś kojarzą się z tradycją. Zespół „Wolanie” pokazał jak tradycja tutaj, na tym terenie jest podtrzymywana. Za ten krzyżyk na chlebie, za te tradycje dziękujemy. Dzisiaj rolnicy to też przedsiębiorcy, pracodawcy - przez ten pryzmat musimy patrzeć na ich wysiłek. Obecnie nowoczesne gospodarstwa wymagają olbrzymiej wiedzy, umiejętności ekonomicznych, aby to wszystko przynosiło korzyści - mówiła Barbara Bandoła.

Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka wspomniał, że w polskiej tradycji są dwa święta dzielenia się chlebem. - Jedno to dożynki, a drugie to symboliczny wigilijny opłatek. Abyśmy ze spokojem i radością przyjęli kolejny grudzień dziękujemy wpierw za żniwne lato - pachnące słońcem i deszczem, zbożem, ziołami, owocami i warzywami - mówił Jan Słoninka.

Przewodniczący Rady Powiatu Pszczyńskiego Paweł Sadza podkreślał, że ziemia pszczyńska to dobre miejsce. - Powiat pszczyński to dobry powiat. Miedźna to dobra gmina. Wola to dobra Wola. Życzę Państwu tej dobrej woli. Dobrej woli, w tym znaczeniu symbolicznym i rzeczywistym. Od tych najbliższych osób. Od wszystkich, z którymi prowadzicie biznesy. Dobrej woli od rządzących - teraz, wczoraj i jutro. Dobrej woli, bo rolnikowi przeszkadzać tylko nie trzeba - mówił Paweł Sadza.

Ceremoniał dożynkowy uświetnił Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”. Podczas dożynek rozstrzygnięto konkurs koron dożynkowych odbywający się pod honorowym patronatem wójta Gminy Miedźna. I miejsce zdobyły gospodynie z Woli i Frydku. Tuż za nimi były Panie z Miedźnej i Góry. III miejsce zajęły gospodynie z Gilowic i Grzawy.

Następnie - statuetki Żubra Pszczyńskiego

Uroczystości dożynkowe to okazja, aby uhonorować statuetką Żubra Pszczyńskiego osoby szczególnie zasłużone dla rolnictwa powiatu pszczyńskiego. Nagrodę otrzymali: Michał Cebula z Goczałkowic-Zdroju, Jadwiga i Andrzej Paintowie z Miedźnej, Maria i Andrzej Urbańczykowie z Woli oraz Irena i Józef Szmidtowie z Pawłowic. Statuetki Żubra Pszczyńskiego wręczyli starosta Barbara Bandoła i przewodniczący Rady Powiatu Pszczyńskiego Paweł Sadza.

Michał Cebula urodził się w Goczałkowicach-Zdroju i z tą miejscowością związał całe swoje życie. Razem z żoną Joanną gospodarują na prawie 5 ha. Zajmują się produkcją zwierzęcą (trzoda chlewna, bydło) oraz rolniczym handlem detalicznym wyrobów tradycyjnych. Jest zaangażowany w życie społeczno-kulturalne gminy Goczałkowice-Zdrój. Od 2018 roku jest radnym Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój. Swoją imponującą wiedzę rolniczą przekazuje kolejnemu pokoleniu.

Jadwiga i Andrzej Paintowie prowadzą gospodarstwo rolne, które przejęli od rodziców. Powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa wynosi ok. 13 ha. Grunty w całości zlokalizowane są na terenie gminy Miedźna. Gospodarstwo zajmuje się chowem trzody chlewnej. Państwo Paintowie stosują najnowsze osiągnięcia nauki rolniczej w szczególności w zakresie produkcji roślinnej. Aktywnie włączają się w życie społeczne i kulturalne sołectwa. Andrzej Painta jest radnym Rady Gminy Miedźna, członkiem Śląskiej Izby Rolniczej i członkiem Rady Sołeckiej w Miedźnej.

Maria i Andrzej Urbańczykowie prowadzą gospodarstwo rolne, które przejęli od rodziców. Powierzchnia użytków rolnych wynosi ok. 80 ha, z tego ich własne grunty rolne stanowią ok. 24 ha. Uprawiają na nich głównie zboża - pszenicę, jęczmień, pszenżyto i kukurydzę. Zajmują się hodowlą bydła. Ich gospodarstwo jest w pełni nowoczesne i usprzętowione, spełnia najwyższe standardy.
Państwo Urbańczykowie aktywnie włączają się w życie społeczne i kulturalne sołectwa. Maria Urbańczyk jest członkiem Rady Sołeckiej Wola, działa w Zarządzie Śląskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz w Zarządzie Spółki Wodnej w Woli. Andrzej Urbańczyk jest członkiem Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowej.

Irena i Józef Szmidtowie pochodzą z Pawłowic i prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne przekazywane z pokolenia na pokolenie. Józef Szmidt przejął od rodziców 8-hektarowe gospodarstwo, powiększył jego powierzchnię do 16 ha, które głównie opiera się na produkcji roślinnej, uprawie warzyw - kapusty, ogórków i buraków. W gospodarstwie Państwa Szmidtów hodowana jest trzoda chlewna. Pomimo licznych obowiązków Irena i Józef Szmidtowie zawsze znajdują czas dla innych, angażują się w sprawy wsi i terenów wiejskich, a lokalnej społeczności znani są z pracowitości, gospodarności i sumienności.

Potem - występy artystyczne

W części artystycznej odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio” z Woli. Następnie na scenie wystąpił Happy Jędrowski Show. To kapela, która od wielu lat bawi tysiące miłośników śląskiej kultury i muzyki. Wieczorem mieszkańcy bawili się podczas biesiady z Wojciechem Lalą. Zabawę taneczną poprowadził zespół Family Band.

Na uczestników dożynek czekały dodatkowe atrakcje m.in. wystawa plonów i Koła Łowieckiego „Bażant”, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich ze smacznymi potrawami i pszczelarzy z degustacją miodów.

W trakcie - promocja Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej

Podczas wydarzenia można były zaopatrzyć się w lokalne, naturalne produkty, które uzyskały certyfikat Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej. Swoje miody promowała Pasieka św. Ambrożego z Woli, sery - Góra Sera z Góry, borowinę, solankę i naturalne kosmetyki - Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój, domowe przetwory i rękodzieło - Farma Różnorodności.

…i nieodpłatnej pomocy prawnej

Na specjalnym stoisku pracownicy Starostwa Powiatowego w Pszczynie i Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" informowali mieszkańców, w jaki sposób na terenie powiatu pszczyńskiego mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy radcy prawnego, adwokata, doradcy obywatelskiego bądź mediatora.