r e k l a m a

Powstanie sala na około 500 osób oraz mniejsza Sala Kinowa


Zakończyła się procedura przetargowa na budowę centrum kultury

2021-06-16 16:08:55 Miasto Pszczyna 2450


PCK
 PCK

Okres projektowania za nami, zakończyły się również procedury związane z wyłonieniem firmy, która wybuduje nowoczesne centrum kultury w Pszczynie. Odpowiedzialna za wykonanie inwestycji będzie firma NDI z Sopotu. W najbliższym czasie powinna zostać podpisana stosowna umowa. Firma za realizację zadania zaproponowała kwotę 32 346 616, 10 zł. Była najniższa ofeta spośród trzech złożonych propozycji.

- Podjęliśmy się wyzwania, które da nam całkowicie nową jakość, który zapewni wszystkim mieszkańcom dostęp do wydarzeń artystycznych, które pozwoli korzystać z bogatej oferty kulturalnej osobom starszym i niepełnosprawnym. To bardzo ważne dla nas, bo obecny obiekt nie spełnia wszystkich tych funkcji - mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Z koncepcją nowej siedziby PCKulu mieli okazję zapoznać się radni. Projekt przedstawiła arch. Katarzyna Kozień-Kornecka. - Chcieliśmy, aby to był obiekt wpisany w istniejącą, sąsiednią zabudowę i w zieleń, aby to było miejsce przyjazne i stało się chlubą tego miasta. Mam nadzieję, że miasto Pszczyna będzie mogło poszczycić się takim obiektem - powiedziała.

Głównymi pomieszczeniami w nowym centrum kultury, które będzie zlokalizowane na działce między ulicami Bielską i Bednorza, będą Sala Główna na około 500 osób oraz mniejsza Sala Kinowa. Ich rozdzielenie pozwoli na równoczesną organizację imprez, wykładów, konferencji, spotkań oraz seansów filmowych.

W nowym gmachu Pszczyńskiego Centrum Kultury pojawią się także nowoczesne sale warsztatowe z wyjściem na zieleń, zaprojektowane z myślą o różnego rodzaju zajęciach, m.in.: tanecznych, wokalnych, malarskich i ceramicznych.

- Obiekt ma służyć zarówno osobom indywidualnym, jak i placówkom oświatowym. Udostępniany będzie przedszkolom i szkołom, a także Pszczyńskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, w którym zrzeszonych jest wielu seniorów z naszej gminy - zapowiada burmistrz Dariusz Skrobol.

Koncepcja skupia się również na otoczeniu budynku. Teren zostanie tak zagospodarowany, by mógł służyć nie tylko w czasie wydarzeń kulturalnych, ale pełnił również funkcję małego parku dla osób spacerujących.

Projekt zakłada wyznaczenie parkingu na kilkadziesiąt samochodów, co wspólnie z parkingiem miejskim znajdującym się po drugiej stronie ulicy Bielskiej zapewni blisko 200 miejsc.

Z możliwości powstania nowego centrum kultury radości nie kryje Michał Czernek, dyrektor PCK-ulu. - Ten obiekt to spełnienie naszych marzeń - zaznacza.

Potrzebę budowy takiego obiektu widzą też radni. W trakcie posiedzenia komisji sporo było głosów pozytywnych o zaproponowanej koncepcji. - To bardzo ciekawy i ładny projekt, pięknie wkomponowany w otoczenie. Na pewno będzie dobrze służył wszystkim mieszkańcom - mówi Leszek Szczotka, przewodniczący Rady Miejskiej. - Bardzo mi się projekt podoba. Jest odpowiedzią na potrzeby kulturalne naszej społeczności lokalnej. Jest kompleksowy, zawiera salę widowiskową, kinową, sale warsztatowe - dodaje radny Andrzej Mańka.

Kosztorys wykonany w oparciu o projekt wykonawczy obiektu i jego otoczenia, poprzedzony badaniami geologicznymi, wynosi ok. 32 mln złotych. Nowa siedziba Pszczyńskiego Centrum Kultury ma powstać do 2022 roku.

- Chciałbym, aby nowe Pszczyńskie Centrum Kultury było naszym wspólnym dziełem, dziełem naszej współpracy i równocześnie służyło kolejnym pokoleniom - podkreśla Dariusz Skrobol.