r e k l a m a

Powiat Pszczyński przyznał dotacje na lokalne zabytki


Przy wsparciu Powiatu Pszczyńskiego w bieżącym roku prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone zostaną w czterech zabytkowych obiektach na terenie ziemi pszczyńskiej.

2023-04-11 08:39:32 Powiat Pszczyna 616


Powiat Pszczyński
 Powiat Pszczyński

W tegorocznym budżecie Powiatu Pszczyńskiego na ratowanie zabytków zabezpieczono 100 tys. zł. W związku z ogłoszeniem możliwości uzyskania dotacji na prace przy zabytkach, do dofinansowania zakwalifikowano cztery wnioski.

3 kwietnia w pszczyńskim starostwie umowy na przekazanie dotacji podpisali starosta Barbara Bandoła, wicestarosta Damian Cieszewski oraz zarządcy zabytkowych obiektów. - Wspieramy starania osób dbających o zabytki na terenie naszego powiatu. Remonty zabytkowych obiektów są kosztowne, dlatego od lat przyznajemy dofinansowanie do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Dzięki temu wspólnie troszczymy się zarówno o ich wygląd, jak i poprawę ich stanu technicznego - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Umowy na przekazanie dotacji podpisali w starostwie zarządcy obiektów oraz starosta i wicestarosta pszczyński
43 tys. zł otrzyma Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie na dofinansowanie remontu wieży głównej budynku kościoła. Zadanie obejmie remont pokrycia dachowego, stolarki okiennej, wykonanie instalacji odgromowej i dokumentacji powykonawczej. - Musimy koniecznie wyremontować wieżę w tym roku, ponieważ jest w złym stanie technicznym. Łącznie z dodatkowymi pracami (na elewacji wieży) zadanie będzie kosztować 1,8 mln zł. Ponad połowę potrzebnej kwoty zebrali parafianie, staramy się również o środki m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale wciąż jeszcze będzie brakować do zabezpieczenia 100% finansowania - mówi Mirosław Czyż, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie. Trwają przygotowania do rozpoczęcia inwestycji - na wieży pojawiły się rusztowania.

37 tys. zł wyniosło dofinansowanie wykonania remontu dachu, ścian i sobót nawy oraz prezbiterium w kościele pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej. Prace będą polegały głównie na naprawie uszkodzonej, drewnianej części dachu, w tym remoncie i konserwacji oraz wymianie pokrycia dachu nad nawą prezbiterium i przyległymi sobotami, remoncie konstrukcji stropu oraz konserwacji. Więźba i strop są w złym stanie technicznym zagrażającym utratą szczelności i ochrony zabytkowego obiektu przed pyłami atmosferycznymi, a także bezpieczeństwem konstrukcji dachu. Wymagany jest remont kapitalny więźby oraz całościowa wymiana gontu. Parafia czeka na rozstrzygnięcie konkursu ministerialnego, w ramach którego wnioskowała o środki na remont dachu kościoła.

Dofinansowanie Powiatu Pszczyńskiego do prac konserwatorskich i restauratorskich ścian i sklepienia przedsionka w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach wyniesie 12 tys. zł. Całkowity koszt tych prac wyniesie ponad 36 tys. zł. Prace będą polegały na usunięciu wszystkich założonych współcześnie elementów na ścianach (po II wojnie światowej). Zostaną uzupełnione lub wymienione w całości uszkodzone przez owady otwory i uszkodzenia biologiczne drewna. Ściany i strop zostaną odeskowane drewnem modrzewiowym, nastąpi zmiana kolorystyki skrzydeł drzwiowych

8 tys. zł dofinansowania otrzyma Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej na dofinansowanie prac restauratorskich polegających na wymianie pokrycia dachowego na bramce z ogrodzenia kościoła w Golasowicach, znajdującej się w Skansenie - Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej w Pszczynie. Prace będą polegać na robotach rozbiórkowych, naprawie więźby dachowej i wymianie nowego pokrycia. Obecne pokrycie nie było wymieniane od lat 70. XX wieku., a pomimo systematycznej konserwacji, uległo destrukcji.

Lista obiektów, które odrestaurowano, dzięki współfinansowaniu Powiatu Pszczyńskiego jest coraz dłuższa. W ubiegłych latach wsparcie otrzymały m.in. parafia w Łące, Ćwiklicach, Grzawie, Wiśle Małej, Brzeźcach i Studzionce. Powiat Pszczyński wsparł też prace w Skansenie Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej oraz „Zameczku” w Rudołtowicach.

W zeszłym roku wsparcie przekazano parafii św. Katarzyny w Pielgrzymowicach na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich ścian, stropu, schodów, drzwi i aneksów bocznych kruchty kościoła. Dotacja trafiła też do Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej na wymianę pokrycia dachowego w Spichlerzu z Rudołtowic - Dębiny znajdującym się w pszczyńskim skansenie oraz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie.