r e k l a m a

Co dalej z budową bezkolizyjnego węzła? Jest odpowiedź Ministerstwa


Jest odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego ze stycznia 2020 r. w sprawie budowy bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu DK 1 z DW 933 w Pszczynie

2020-01-31 14:02:27 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej 942


DK1 z DW 933 Pszczyna
 DK1 z DW 933 Pszczyna

„Takich odpowiedzi z ministerstwa infrastruktury, że są inne ważniejsze potrzeby w kraju, a tzw. potok samochodów przeniesie się na inną budową dopiero drogę i będzie łatwiej, otrzymujemy w naszym regionie wiele. Niestety, rzeczywistość jest inna”- Andrzej Płonka przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, starosta bielski komentuje odpowiedź z Warszawy na stanowisko podjęte na styczniowym konwencie i zapowiada kolejne monity.

Chodzi o budowę bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu krajowej „jedynki” z drogą wojewódzką 933-ul. Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie. Starostowie powiatów z województwa śląskiego przekonują, że to strategiczna inwestycja dla Subregionu Południowego, która pozwoli upłynnić ruch i ograniczyć zanieczyszczenie środowiska. Przypominają, że estakada na drodze krajowej i skrzyżowanie z ruchem okrężnym poniżej została już zaprojektowana i do niedawna jako przedsięwzięcie kluczowe znajdowała się w „Programie dla Śląska” ministerstwa rozwoju. Tymczasem w 2019 r. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowali, że inwestycja nie będzie realizowana. Jako główny powód podano budowę w regionie alternatywnej trasy S 1 na odcinku Kosztowy- Bielsko-Białą, wyrażając nadzieję że po jej wybudowaniu ruch na DK 1 się zmniejszy.

W odpowiedzi z ministerstwa infrastruktury podtrzymano tę narrację. Dowiadujemy się z niej także, że „dotychczas wykonane prace koncepcyjne wskazują jako optymalną budowę węzła w wariancie wymagającym znaczącego zwiększenia wymaganych nakładów”. Dalej czytamy, że ze względu na racjonalność gospodarowania funduszami publicznymi budowa węzła, uzasadniona do czasu oddania do użytku drogi ekspresowej S 1, może być kontynuowana pod warunkiem znaczącego zaangażowania strony samorządowej, szczególnie w aspekcie finansowym.