r e k l a m a

Zamknięcie przejazdu na ul. Katowickiej

2024-02-23 09:17:25 Powiat Pszczyna 4876


fot. Powiat Pszczyna
 fot. Powiat Pszczyna

Firma Budimex - wykonawca modernizacji linii kolejowej E 65 na odcinku Tychy - Most Wisła - poinformowała, że od środy 28 lutego od godz. 10.00 nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Katowickiej.

Prace związane z realizacją inwestycji będą prowadzone przy zamknięciu dla ruchu kołowego odcinka ulicy Katowickiej w Pszczynie, co wiąże się z koniecznością wyznaczenia objazdu. Od 28 lutego objazd zostanie wyznaczony ulicami Katowicką w Pszczynie, Bieruńską, Studzienicką i Katowicką w Piasku oraz DK1. Przez cały okres realizacji zadania zostanie utrzymany ruch pieszych, którzy będę poruszać się wyznaczonym tymczasowym ciągiem dla pieszych.

- Z uwagi na zmianę potoków ruchu pojazdów spowodowaną wprowadzanym objazdem, w przypadku istotnego pogorszenia warunków ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w ciągu DK1, tj. skrzyżowań DK1 - Bieruńska (DW933) - Bieruńska w Pszczynie oraz DK1 - Studzienicka - Kosów w Piasku, generalny wykonawca w porozumieniu z zarządcą sygnalizacji wprowadzi zmiany w programie sygnalizacji świetlnej mające na celu jego dostosowanie do nowych potoków ruchu - dodaje wykonawca inwestycji.

Przewidywany czas prowadzenia robót to ok. 4 miesiące, po tym czasie powinna zostać przywrócona dotychczasowa stała organizacja ruchu.