r e k l a m a

Wykonawca i inwestor przekazali wstępne plany tymczasowej organizacji ruchu w czasie przebudowy linii kolejowej


Wykonawca i inwestor przekazali wstępne plany tymczasowej organizacji ruchu w czasie przebudowy linii kolejowej na odcinku Tychy-Goczałkowice-Zdrój

2023-11-01 10:12:12 Starostwo Powiatowe w Pszczynie 1568


fot
 fot

Pierwsze prace na przejazdach kolejowych w powiecie pszczyńskim mają ruszyć 8 i 28 listopada 

Wykonawca w planach związanych z tymczasową organizacją ruchu w czasie przebudowy linii kolejowej uwzględnił większość sugestii zawartych w stanowisku Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego. Jedną z nich jest naprzemienne zamykanie sąsiadujących ze sobą przejazdów w Piasku na ul. Leśnej i ul. Dworcowej oraz na ul. Powstańców Śląskich i ul. Słonecznej. Kolejnym ważnym warunkiem samorządowców było wykonanie przejazdów tymczasowych. Taki przejazd powstanie w Goczałkowicach w czasie jednoczesnego zamknięcia ul. Głównej i Szkolnej. Są też dążenia do utworzenia tymczasowego przejazdu na ul. Hallera w czasie jednoczesnego zamknięcia przejazdów na ul. Dworcowej i Hallera w Pszczynie. Ta druga lokalizacja pozostaje jednak jeszcze otwarta ze względu na wiele czynników zewnętrznych. O planowanej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac rozmawiano podczas spotkania, które odbyło się końcem ubiegłego tygodnia z udziałem przedstawicieli PKP PLK oraz firmy Budimex, przedstawicieli Gmin, Powiatu, sołtysów i przewodniczących pszczyńskich osiedli.
Informacje przekazane przez wykonawcę prac 

8 listopada planowane jest zamknięcie przejazdów na
Ul. Słonecznej i Leśnej w Piasku - termin ten jest uzależniony od wcześniejszego zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu. Docelowo te przejazdy ulegną likwidacji. Wykonawca uwzględnił stanowisko Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego, w którym samorządowcy wnosili o naprzemienne zamykanie przejazdów w Piasku - Słonecznej z Powstańców Śląskich oraz Dworcowej i Leśnej.
Kolejne zamknięcia przejazdów kolejowo-drogowych w naszym powiecie planowane są na 28 listopada

Ul. Główna - przejazd drogowo-kolejowy zostanie zamknięty 28 listopada 2023 r. na okres ok. 15-18 miesięcy na czas budowy całkowicie nowego obiektu inżynieryjnego - przejazdu bezkolizyjnego pod torami, który zostanie poprowadzony w innym niż obecnie śladzie. Opiniujący organizację ruchu zwrócili się o zapewnienie dojścia dla pieszych.

Ul. Kolejowa - na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Głównej brak przejazdu w czasie trwania inwestycji, przywrócenie nowej stałej organizacji ruchu ma nastąpić początkiem 2026 r. 

Ul. Hallera w Pszczynie - mimo sprzeciwu samorządów przejazd zostanie zlikwidowany i docelowo zastąpiony podziemnym przejściem dla pieszych - po inwestycji nie będzie ruchu samochodowego. Wykonawca planuje rozpocząć prace 28.11.2023 r. i prowadzić je przez 18 miesięcy. Samorządy zawnioskowały o wykonanie przejazdu tymczasowego w ciągu ul. Hallera. Wykonawca twierdzi, że ze względu na to, że podczas przebudowy różnica w wysokości torów będzie wynosić 1 m, wykonanie przejazdu tymczasowego jest możliwe dopiero po wykonaniu głównych prac na Hallera, tak by przejazd tymczasowy mógł funkcjonować w listopadzie 2024 r. w momencie zamknięcia przejazdu na ul. Dworcowej i Męczenników Oświęcimskich. Konieczne jest jednak uzyskanie formalnych pozwoleń i zgody właścicieli działek.

Ul. Szkolna w Piasku - przejazd zostanie zamknięty 28 listopada na ok. 18 miesięcy ze względu na budowę nowego wiaduktu i przebudowę układu drogowego

Ul. Słoneczna i Leśna w Piasku - również zostaną zamknięte 28 listopada ale przejazd będzie umożliwiany naprzemiennie z ul. Powstańców Śląskich i Dworcową

WAŻNE! Wykonawca poinformował, że z uwagi na bardzo złożony charakter inwestycji oraz występowanie licznych kolizji podziemnych, których dokładna inwentaryzacja możliwa jest dopiero po przystąpieniu do robót, plany zamknięć mogą ulec zmianie. W dalszym ciągu samorządy prowadzą rozmowy z wykonawcą (Budimex) oraz inwestorem (PKP PLK), by jak najbardziej ograniczyć uciążliwości dla kierowców, pieszych i rowerzystów oraz umożliwić mieszkańcom komunikację.