r e k l a m a

WSPÓLNE DZIAŁANIA POLICJI I SOK - BEZPIECZNY PRZEJAZD

2023-05-19 09:21:12 Policja Pszczyna 772


fot. Policja Pszczyna
 fot. Policja Pszczyna

Policjanci pszczyńskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei i przedstawicielami Kolei Śląskich przeprowadzili wczoraj działania profilaktyczne na przejazdach kolejowych w Piasku i Pszczynie. Przechodnie, rowerzyści, a także kierowcy otrzymywali od mundurowych ulotki informacyjne i odblaski, a także wiele cennych rad na temat bezpiecznego zachowania na przejazdach kolejowych. Na tym szczególnym skrzyżowaniu zachowujmy szczególną ostrożność.

Wczoraj policjanci z pszczyńskiej komendy i funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz przedstawiciele Kolei Śląskich rozmawiali z kierującymi pojazdami, oraz pieszymi na temat zasad bezpiecznego przejeżdżania i przekraczania przejazdów kolejowych. Uczestnikom ruchu przekazywano też ulotki przypominające o właściwych, zgodnych z przepisami, zachowaniach na przejazdach kolejowych, gwarantujących bezpieczeństwo kierowców, przewożonych pasażerów oraz pieszych. Zadbano także o edukację najmłodszych w tym zakresie. W trakcie wspólnych działań mundurowi wręczali najmłodszym obywatelom specjalnie przygotowane broszury, książeczki, kolorowanki, odblaski, a także słodkości.

To kolejne już działania w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na skrzyżowaniach toru i drogi. Mundurowi liczą na to, że przekazane rady na długo pozostaną w pamięci rozmówców. Bezpieczeństwo na terenach kolejowych, szczególnie ostrożność podczas przekraczania przejazdu, jest wspólną sprawą wszystkich, którzy mogą mieć na nie wpływ.

Przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.
W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

Przypominamy. Bezpieczeństwo na przejazdach zależy od Ciebie!