r e k l a m a

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

2023-11-27 10:37:06 UM Pszczyna 404


fot. UM Pszczyna
 fot. UM Pszczyna

Wzorem z lat poprzednich po raz trzeci, w związku z realizacją programu priorytetowego współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w dniach 30.11.2023 i 01.12.2023 r. w godz. od 8.00 do 13.00 na terenie kompostowni przy oczyszczalni ścieków w Jankowicach, ul Złote Łany 36 prowadzona będzie nieodpłatna zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W tych dniach rolnicy z terenu gminy Pszczyna, będą mogli oddać odpad pochodzący z działalności rolniczej typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i worki typu Big Bag. Zwracamy się z prośbą, aby wymienione odpady były oczyszczone z ziemi i trawy.

W razie pytań należy kontaktować z Referatem Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pszczynie pod nr 324493978.