r e k l a m a

Uczniowie otrzymali stypendia starosty


Robert Szafron i Tomasz Pękała to laureaci tegorocznych stypendiów starosty pszczyńskiego

2019-12-12 09:06:38 Starostwo Powiatowe w Pszczynie 1735


 

Fot. Starostwo Powiatowe w Pszczynie
 Fot. Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Tomasz Pękała jest uczniem technikum w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie. Zajął I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Umiejętności Zawodowych w zawodzie obrabiacz metali. Z kolei Robert Szafron, uczeń technikum w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie zajął II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Geodezja z pasją”.

- Laureaci tegorocznych stypendiów mają olbrzymi potencjał i możliwości. Sprostali wysokim wymaganiom, wynikającym ze zmiany przepisów dotyczących programów stypendialnych. Mam nadzieję, że stypendium jeszcze pomoże im w rozwoju - mówi Barbara Bandoła, która wręczyła stypendia podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

Stypendium starosty pszczyńskiego jest formą realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży i jest przyznawane uczniom pobierającym naukę w szkołach prowadzonych przez powiat pszczyński. Mogą je otrzymać laureaci lub uczestnicy przedmiotowych olimpiad międzynarodowych lub laureaci, finaliści konkursów, olimpiad naukowych, przedmiotowych oraz związanych z kształceniem w zawodzie na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych przez ministra edukacji narodowej, kuratora oświaty, uczelnie wyższe oraz inne instytucje działające na rzecz oświaty i nauki. Stypendium wynosi 1500 zł.