r e k l a m a

Trasy kolejowe nie przez powiat


Stanowisko Zarządu Powiatu: trasy kolejowe nie przez powiat

2020-07-30 09:58:16 Powiat Pszczyński 664


Powiat Pszczyński.
 Powiat Pszczyński.

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego stoi na stanowisku, że jedynym możliwym do przyjęcia wariantem tras kolejowych w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego jest ten wzdłuż autostrady A1, który omija powiat pszczyński. Trwają konsultacje z włodarzami gmin, jeszcze w tym tygodniu ma odbyć się konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego, przygotowywany jest projekt intencyjnej uchwały Rady Powiatu w tej sprawie.

Barbara Bandoła o stanowisku zarządu ws. linii

Trwają konsultacje związane z wariantowym przebiegiem tras kolejowych w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do tematu odniósł się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, który przeanalizował założone w „Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” warianty projektu nowej linii kolejowej nr 170 Chybie - Jastrzębie-Zdrój - Godów oraz Katowice/Gliwice - Jastrzębie-Zdrój - granica państwa. Część zaproponowanych wariantów tras biegnie przez powiat pszczyński, w tym gminę Kobiór, gminę Suszec oraz gminę Pszczyna.

To piąta realizowana bądź planowana ogromna inwestycja w obrębie historycznej Puszczy Pszczyńskiej. Przypomnijmy, że obecnie trwa budowa drogi ekspresowej S1 oraz jednego z gazociągów przesyłowych, a mówi się o budowie Kanału Śląskiego, łączącego Odrę z Wisłą oraz kopalni, gdzie eksploatacja węgla ma przebiegać pod terenem leśnym.

- Stoimy na stanowisku, że inwestycje powinny być realizowane w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko naturalne. Zwracamy się o projektowanie tras w jak największym stopniu po istniejącej sieci kolejowej. Wszystkie zaproponowane warianty tras kolejowych stanowią kolejne, ogromne naruszenie zarówno terenów zalesionych jak i zabudowanych oraz zbiorników wodnych. Uważamy, że jedynym możliwym do przyjęcia wariantem trasy kolejowej jest ten wzdłuż autostrady A1, który omija powiat pszczyński. Uwzględnia on potrzeby komunikacyjne regionu i w dużej mierze pozwala zachować tereny, które z wielu powodów są istotne dla mieszkańców - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Trasa kolejowa przebiegająca przez powiat pszczyński wiązałaby się z wycinką wielu hektarów lasów. - Te plany stoją w sprzeczności z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na najbliższe lata. Konsultowany dokument z hasłem „Zielone Śląskie 2030” zakłada ochronę obszarów o wysokich walorach przyrodniczych oraz zrównoważoną politykę rozwoju, godzącą interesy ochrony przyrody z rozwojem gospodarczym - podkreśla Barbara Bandoła.

Władze powiatu pszczyńskiego prowadzą konsultacje z włodarzami okolicznych gmin, chcąć wypracować spójne stanowisko w tej sprawie. Jeszcze w tym tygodniu odbędzie się poświęcony temu tematowi Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego. Przygotowywany jest także projekt uchwały intencyjnej Rady Powiatu Pszczyńskiego.

Zadaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. jest budowa międzynarodowego lotniska oraz węzła komunikacyjnego, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Budowa węzła komunikacyjnego między Warszawą i Łodzią wraz z powiązanymi inwestycjami kolejowymi ma doprowadzić do powstanie spójnego, krajowego, multimodalnego systemu transportu pasażerskiego. Program kolejowy zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r.