r e k l a m a

Studnia po remoncie, kolejne zabytki czekają na renowację


Studnia, która znajduje się na płycie pszczyńskiego rynku została wyremontowana. Prace związane z konserwacją rozpoczęły się pod koniec sierpnia.

2021-09-23 10:34:51 Miasto Pszczyna 572


Pszczyna
 Pszczyna

- Jednymi z zadań, które realizujemy jest ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego. Takie działania od wielu lat mają miejsce na terenie gminy Pszczyna. Przykładem może być decyzja o przeznaczeniu, tym razem 80 tys. zł m.in. na prace w Kościele Św. Mikołaja w Łące, a także Kościele pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej - mówi burmistrz Dariusz Skrobol, który podkreśla, że przeprowadzony remont studni na rynku był konieczny. - Była ona w złym stanie technicznym - dodaje burmistrz.

Zakres prac przewidywał m.in. demontaż pokrycia dachowego (gont drewniany), okładziny cokołu studni z kostki granitowej, wzmocnienie stalowych słupów w części cokołu, piaskowanie i malowanie elementów stalowych, odtworzenie konstrukcji więźby dachowej, a także pokrycie gontem modrzewiowym impregnowanym (zabezpieczenie biochronne i owadobójcze, zabezpieczenie przed UV) oraz odtworzenie drewnianego zwieńczenia dachu.

Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 33 997,20 zł. Inwestycję zrealizowała firma „Maliborski” Ciesielstwo - Handel Drewnem Henryk Maliborski z Bujakowa.

Lista podmiotów, którym w sierpniu udzielono dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Pszczyna.

1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja w Łące
Zabytek nieruchomy - Kościół pw. Św. Mikołaja. Remont stolarki okiennej budynku kościoła. 15 000 zł

2. Bawer Bartłomiej Klos
Zabytek nieruchomy - budynek dawnego młyna wodnego przy ul. Żorskiej 4 w Pszczynie. Wykonanie dokumentacji projektowej. 15 000 zł

3. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Zabytek nieruchomy - Kościół pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła. Remont instalacji elektrycznej w kościele. 50 000,00