r e k l a m a

Starostwo Powiatowe wstrzymuje przyjmowanie Klientów


Sytuacja jest wyjątkowa i zmienia się bardzo szybko, a zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców najważniejsze, dlatego od 16 marca wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Pszczynie - informuje starosta Barbara Bandoła.

2020-03-13 13:55:31 Powiat Pszczyński 1851


Starostwo Powiatowe w Pszczynie
 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Sytuacja jest wyjątkowa i zmienia się bardzo szybko, a zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców najważniejsze, dlatego od 16 marca wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Pszczynie - informuje starosta Barbara Bandoła.

W związku z zagrożeniem koronawirusem Starostwo Powiatowe w Pszczynie podejmuje działania profilaktyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom, których obsługuje. Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że w najbliższym czasie liczba osób zarażonych będzie szybko rosnąć. Wszelkie służby są postawione w stan szczególnej gotowości.

Obecnie kluczowe znaczenie ma przestrzeganie wydawanych wytycznych oraz zachowanie spokoju. Jednym z najważniejszych zaleceń wszelkich służb sanitarnych jest silna rekomendacja pozostawania w domach i ograniczenia spotkań. Dlatego w trosce o zdrowie Mieszkańców podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu przyjmowania Klientów w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz wszystkich powiatowych jednostkach. Sprawy - w miarę możliwości - załatwiane będą telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Zachęcamy do wykorzystywania następujących sposobów komunikacji z wydziałami starostwa:
• przez ePUAP,
• przez platformę SEKAP
• telefonicznie: 32 449 23 00 (lub szczegółowe numery do wydziałów: www.powiat.pszczyna.pl/s124-kontakt-do-wydzialow oraz do jednostek: www.bip.powiat.pszczyna.pl/?t=84&mod=site&id=84 )
• wysyłanie pism/wniosków na e-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl
• pozostawianie pism/wniosków w specjalnych skrzynkach przed budynkami urzędów