r e k l a m a

Służby bezpieczeństwa zdały raport ze swojej pracy

2023-03-28 14:43:01 Powiat Pszczyna 614


fot. Powiat Pszczynski
 fot. Powiat Pszczynski

Pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poświęcone zostało omówieniu stanu bezpieczeństwa w powiecie w 2022 roku.


W skład komisji wchodzą przedstawiciele służb i straży, członkowie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego oraz przedstawiciele Rady Powiatu. W posiedzeniu wzięli także udział przedstawiciele gmin oraz radni z Komisji Spraw Społecznych.

W 2022 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały ogółem 1284 razy, w tym 211 razy przy pożarach, 975 razy usuwając skutki miejscowych zagrożeń oraz 98 wyjeżdżając do alarmów fałszywych. Rok wcześniej odnotowano ponad 1500 interwencji. W roku 2022 w działaniach na terenie powiatu interweniowało łącznie 2289 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej i 10 081 ratowników.

Komenda Powiatowa Policja w Pszczynie odnotowała spadek ilości stwierdzonych przestępstw: 1586 w porównaniu do 1950 w 2021 roku. 890 przestępstw miało charakter kryminalny. Struktura przestępczości kryminalnej nie uległa zmianom. Podobnie jak w poprzednich latach głównie były to kradzieże i kradzieże z włamaniem (39%), uszkodzenie mienia (7%), przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowiły 10% udział w ogólnej liczbie przestępstw kryminalnych, natomiast uszkodzenia ciała - 2%. Na drogach powiatu pszczyńskiego doszło do 47 wypadków, w których 52 osoby zostały ranne, a 6 osób zginęło. Odnotowano 1070 kolizji. Policja zatrzymała 92 nietrzeźwych kierujących. W 2022 r. policjanci KPP w Pszczynie ujawnili 22 046 wykroczeń (2 855 więcej niż rok wcześniej).

W 2022 r. w Prokuraturze Rejonowej w Pszczynie zarejestrowano 1856 spraw, zakończono łącznie 2079 postępowań.

W Komisji Bezpieczeństwa uczestniczyli reprezentanci gmin, którzy omówili stan bezpieczeństwa w poszczególnych gminach, przedstawiali również wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa.

Komisja Bezpieczeństwa każdego roku decyduje o przeznaczeniu środków na działania profilaktyczne. Od wielu lat na terenie powiatu pszczyńskiego prowadzona jest akcja „Powiat Pszczyński - Bezpieczne Miejsce”, w ramach której zakupiono wiele tysięcy elementów odblaskowych, które trafiają głównie do przedszkolaków, uczniów i seniorów. Akcja będzie kontynuowana również w tym roku.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmuje się m.in. oceną zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz opiniowaniem pracy służb, inspekcji i straży. Starosta w jej skład powołuje funkcjonariuszy i pracowników powiatowych służb oraz innych organów administracji publicznej.