r e k l a m a

S1 ważne połączenie nie tylko dla województwa śląskiego


Droga ekspresowa S1 obok autostrady A1 jest dla województwa śląskiego niezwykle ważna. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami obecnie realizowanych odcinków.

2020-11-01 05:00:00 GDDKiA 1027


GDDKiA
 GDDKiA

S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Położona na terenie województwa śląskiego łączy Pyrzowice z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite.

Aby dokończyć całą, 135-kilometrową arterię, potrzebne jest zakończenie budowy już realizowanych odcinków oraz wyłonienie wykonawcy i późniejsza realizacja odcinka Mysłowice - Oświęcim będącego w trakcie przetargu. Z kolei w realizacji, jest pięć odcinków S1. Patrząc od północy są to kolejno druga jezdnia S1 Pyrzowice - Podwarpie, Pyrzowice - Podwarpie, następnie dwa z trzech mających powstać po nowym śladzie odcinki S1 Mysłowice - Bielsko-Biała, tj. Oświęcim - Dankowice (umowa podpisana 14 maja 2020 r.), Dankowice - Bielsko-Biała (umowa podpisana 3 sierpnia 2020 r.) oraz Przybędza - Milówka, tzw. obejście Węgierskiej Górki.

- Droga ekspresowa S1 biegnie od granicy polsko-słowackiej przez Żywiecczyznę, Śląsk i Zagłębie, a następnie łączy się z autostradą A1 w okolicy lotniska Pyrzowice. Rząd jest zdeterminowany, aby ukończyć inwestycję w założonym terminie: kierowcy pojadą drogą S1 w pełnym przebiegu pod koniec 2023 r. - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Dla województwa śląskiego obok autostrady A1, ekspresowa S1 to najważniejsze połączenie drogowe i dzięki jej realizacji kierowcy zyskają kolejny odcinek bezpiecznej i komfortowej drogi szybkiego ruchu. Pięć odcinków już realizujemy, na ostatni między Mysłowicami a Oświęcimiem rozstrzygamy przetarg - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Pyrzowice - Podwarpie GDDKiA

26 listopada br. miną 2 lata od podpisania umowy na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 pomiędzy Pyrzowicami a Podwarpiem (długość 9,72 km). Optymalizujemy prace na kontrakcie, tak aby w możliwie najkrótszym terminie uzyskać przejezdności po nowo wybudowanej jezdni. Projekt będzie realizowany do II kwartału 2021 r. Parce na tym odcinku przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie rzeczowe we wrześniu wyniosło 79 proc. Na ukończeniu są już roboty przygotowawcze, roboty ziemne i wzmocnienia gruntu. Odwodnienie wykonano w ponad 78 proc. Budowa podbudowy osiągnęła poziom ponad 65 proc. Ułożono już blisko 40 proc. nawierzchni. Realizacja obiektów inżynierskich jest już w wielu asortymentach na ukończeniu. Do wykonania pozostały jeszcze prace przy dylatacjach, odwodnieniu i wyposażaniu obiektów. Na bieżąco prowadzone są również roboty branżowe budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych, przebudowy urządzeń wodnych oraz elektroenergetycznych. W październiku planowane jest kontynuowanie robót bitumicznych na ciągu głównym trasy S1 od obiektu WE-4/2 w stronę węzła Podwarpie oraz zakończenie wykonywania wykopów w gruntach skalistych oraz zasypek przy obiektach mostowych.

Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1 do parametrów drogi ekspresowej)

11 września 2020 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wykonanie tego blisko 7-kilometrowego odcinka. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej, w tym budowę dwóch węzłów drogowych, przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, przebudowę infrastruktury i urządzeń podziemnych. W chwili obecnej wykonawca prowadzi roboty przygotowawcze, w tym analizę dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, urządza zaplecze budowy, organizuje place składowe oraz prowadzi prace projektowe, które powinny zakończyć się do kwietnia 2021 r. Odcinek będzie gotowy w listopadzie 2023 roku.

Kosztowy II - Oświęcim

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla tego zadania (długość 12,8 km), ogłoszonego 10 października 2019 r., jest obecnie w toku. 30 września 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok, w którym uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia i odrzucenia oferty China State Construction Engineering Corporation Limited oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty tego wykonawcy. GDDKiA zaskarżyła wyrok KIO do sądu okręgowego. Dalsze działania GDDKiA w sprawie będą podejmowane po rozstrzygnięciu sprawy przez sąd.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie obwodnica Bierunia o długości 2,1 km, trzy węzły drogowe (Kosztowy II, Lędziny, Bieruń) oraz jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej - Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III).

Oświęcim - Dankowice

14 maja 2020 r. podpisaliśmy umowę na budowę odcinka tej drogi. Ponad 15-kilometrowy odcinek nowej drogi za kwotę 989 751 443,10 zł wybuduje konsorcjum firm PORR oraz Mota-Engil Central Europe. Całość zadania zostanie zrealizowana w 33 miesiące, tj. do sierpnia 2023 r.

Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania w pierwszej kolejności zostanie ona zaprojektowana, następnie w oparciu o wykonany i zatwierdzony projekt wybudowana wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji pozwalających na użytkowanie tej trasy. Wykonawca będzie miał za zadanie wybudować m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Dankowice - Suchy Potok

3 sierpnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na budowę odcinka tej drogi. Ponad 12-kilometrowy odcinek nowej drogi za kwotę 586 710 000,00 zł wybuduje konsorcjum firm konsorcjum Mirbud i Kobylarnia. Całość zadania zostanie zrealizowana w 33 miesiące, tj. do listopada 2023 r.

Wykonawcy zbudują m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), dwa węzły drogowe (Stara Wieś i Suchy Potok), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki)

10 października 2019 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowego 8,5-kilometrowego odcinka Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki). Wykonawca inwestycji, w pierwszej kolejności, opracował dokumentację projektowo-wykonawczą, która została przyjęta do realizacji 6 maja br. Po trwających, w maju i czerwcu, przygotowaniach tzw. „frontu robót”, rozpoczął się najważniejszy etap realizacji tej inwestycji – roboty budowlane. Całość inwestycji zostanie zrealizowana do sierpnia 2023 r.

Wartość umowy na zaprojektowanie i wybudowanie tego odcinka drogi wynosi 1 378 952 702,84 zł. Prace budowlane prowadzone są już praktycznie na całym froncie robót. Trwają roboty ziemne w rejonie portali startowych dla tuneli TD-1 oraz TD-2. Rozpoczęcie drążenia kalet planowane jest jeszcze na początku listopada br. Roboty ziemne skupiają się aktualnie na węzłach Przybędza i Milówka oraz na odcinku od Estakady EST-3 (ul. Za Groniem) do tunelu TD-2 przy ul. Nad potokiem. Przygotowywane jest wykonanie palowania dla posadowienia obiektów EST-1 (ul. Zielona Górna), EST-2 (ul. Turystyczna), EST-3 (ul. Za Groniem) oraz EST-4 (ul. Nad Potokiem). Wyprzedzająco prowadzone są również prace związane z wykonywaniem platform roboczych pod sprzęt ciężki dla wykonywanych umocnień. Ponadto kontynuowana jest realizacja dróg serwisowych i technologicznych, robót melioracyjnych, oraz prac w asortymentach branżowych.