r e k l a m a

Ruszyła budowa wyspy na Zbiorniku Goczałkowickim


Ruszyła budowa wyspy na Zbiorniku Goczałkowickim

2020-09-30 22:26:58 UG Goczałkowice 1506


Zbiornik Goczałkowicki w rejonie ujścia Wisły z lotu ptaka, fot. A. Siudy
 Zbiornik Goczałkowicki w rejonie ujścia Wisły z lotu ptaka, fot. A. Siudy

Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach na Zbiorniku Goczałkowickim rozpoczęły się prace związane z zabezpieczeniem siedlisk rybitwy rzecznej, która od wielu lat gniazduje w tym rejonie.

Prace są częścią projektu LIFE.VISTULA.PL. Jego głównym celem jest zabezpieczenie siedlisk ptaków w obszarach Natura 2000 położonych w Dolinie Górnej Wisły.

Na Zbiorniku, w rejonie ujścia Wisły, powstanie wyspa dla ptaków, o powierzchni około 450 m2. Co roku kilkaset gniazd rybitwy rzecznej ulega zatopieniu w okresie lipcowych deszczy, kiedy poziom wody na Zbiorniku podnosi się. Dzięki budowie wyspy będące pod ochroną ptaki będą mogły bezpiecznie wyprowadzać swoje lęgi.

Budowa wyspy zakończy się w listopadzie.

Działanie to jest realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie oraz Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów. Jest ono finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Cały projekt jest finansowany głównie ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.