r e k l a m a

Rusza nowy nabór kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych


Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie ogłasza doroczne szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy. Przeszkolony i doświadczony wolontariusz może stać się jedną z osób tworzących interdyscyplinarny zespół opiekujący się chorym lub zająć się inną działalnością związaną z całoroczną pracą hospicjum.

mat. prasowe
 mat. prasowe

Wolontariat to ważny aspekt 23-letniej historii pszczyńskiego hospicjum, które zawiązało się dzięki wolontariuszom i początkowo działało w oparciu o bezpłatną pracę lekarzy, pielęgniarek oraz innych specjalistów w zależności od ich wolnego czasu, który mogli przeznaczyć na pracę społeczną. W ciągu tych lat liczba chorych pod opieką organizacji wzrosła z 5 do ponad 120 osób. Zmieniły się także zasady profesjonalnej opieki hospicyjnej. Niemniej wolontariusze nadal uczestniczą w pracach tych zespołów: wykonują różne czynności pielęgnacyjne i higieniczne, dzielą się swoim czasem i towarzyszą chorym, pomagają ich najbliższym. Punktem wyjścia do takich działań jest rozpoczynające się właśnie doroczne szkolenie. Udział w 6 zróżnicowanych tematycznie spotkaniach pomaga zweryfikować swoje dotychczasowe przekonania o możliwości udzielania pomocy chorym w warunkach domowych lub zaangażowaniu się w regularne wspieranie samego hospicjum (działania poza sferą opieki nad chorym).

Program szkolenia przewiduje m.in. spotkanie z lekarzem i pielęgniarką − specjalistami w dziedzinie medycyny paliatywnej, spotkanie z psychologiem, przedstawienie różnych form zaangażowania w życie organizacji oraz zajęcia, które przybliżają funkcjonalność i różnorodność sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego wykorzystywanego w opiece paliatywnej.

Po raz pierwszy nowo przeszkoleni wolontariusze będą mogli wziąć także pod uwagę świadczenie pomocy podopiecznym, którzy w niedalekiej przyszłości będą korzystać z ośrodka dziennego pobytu dla seniorów przy hospicjum.

Pierwsze szkolenie odbędzie się 17 listopada o godz. 17.00 w nowej siedzibie hospicjum - przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 1 A w Pszczynie. Do tego czasu należy zgłosić swój udział pod nr telefonu w biurze hospicjum - 32 445 78 08 lub mailowo: pio@hospicjumojcapio.pless.pl.

Kandydaci muszą być pełnoletni.