r e k l a m a

Remont wiaty bramnej w skansenie, dzięki wsparciu Powiatu Pszczyńskiego

2023-11-16 11:00:00 Powiat Pszczyna 400


fot. Powiat Pszczyna
 fot. Powiat Pszczyna

Rozpoczęły się prace restauratorskie polegające na wymianie pokrycia dachowego na XIX-wiecznej bramce z ogrodzenia kościoła w Golasowicach, znajdującej się w Skansenie - Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej w Pszczynie.

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł z budżetu Powiatu Pszczyńskiego. Zakres prac na obiekcie, który został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego w 1976 roku obejmuje roboty rozbiórkowe, naprawę więźby dachowej i wymianę nowego pokrycia. Obecne pokrycie nie było wymieniane od lat 70. XX wieku, a pomimo systematycznej konserwacji, uległo destrukcji.

Zabytkowa wiata bramna pochodzi sprzed nieistniejącego już kościoła drewnianego w Golasowicach, który doszczętnie spłonął w połowie lat 70-tych ubiegłego wieku. Wiata prowadziła na przykościelny cmentarz - jako jedyna ocalała z pożaru. We wnętrzu wyryto napis „Remont kościoła przep. 1938 przez Koniecznego LXKM Cieśli”.

To kolejne prace konserwatorskie w pszczyńskim skansenie przeprowadzone przy wsparciu Powiatu Pszczyńskiego. W 2022 roku wymieniono pokrycie dachowe spichlerza z Rudołtowic-Dębiny. Całkowita wartość zadania wyniosła ok. 37 tys. zł., przekazana dotacja - 14 tys. zł.

W tym roku dotacje z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyznane zostały również na remont wieży głównej budynku Kościoła Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie, wykonania remontu dachu, ścian i sobót nawy oraz prezbiterium w Kościele pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ścian i sklepienia przedsionka w Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach.

Lista obiektów, które odrestaurowano, dzięki współfinansowaniu Powiatu Pszczyńskiego jest coraz dłuższa. W ubiegłych latach wsparcie otrzymały m.in. parafia w Łące, Ćwiklicach, Grzawie, Wiśle Małej, Brzeźcach i Studzionce oraz „Zameczek” w Rudołtowicach. - Wspieramy działania osób dbających o dziedzictwo ziemi pszczyńskiej i każdego roku w budżecie Powiatu Pszczyńskiego zabezpieczamy środki na ratowanie zabytków. W tym roku, podobnie jak w poprzednim na ten cel przeznaczyliśmy 100 tys. zł - mówi starosta Barbara Bandoła.