r e k l a m a

PUP Pszczyna: 4,5 mln zł na aktywne formy wsparcia bezrobotnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie rozpoczął nabór wniosków na organizację aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych.

2021-01-19 14:24:22 Starostwo Powiatowe w Pszczynie 1625


PUP Pszczyna
 PUP Pszczyna

Szary budynek z duża ilością okien. Na budynku napis: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie. Przed budynkiem odśnieżony chodnik i drzewa. Zima.

Od 18 stycznia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie prowadzony jest nabór wniosków na organizację staży dla bezrobotnych, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, organizację i finansowanie prac interwencyjnych, a także robót publicznych oraz o przyznanie bonu na zasiedlenie.

- Chcemy w ten sposób pomóc osobom bezrobotnym oraz pracodawcom, którzy mogą starać się m.in. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Maksymalna kwota dofinansowania na ten cel może wynieść 25 tys. zł - mówi Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

PUP w Pszczynie przeznaczy w tym roku 4,5 mln zł z Funduszu Pracy i środków europejskich na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu pszczyńskiego. W najbliższym czasie zostaną uruchomione także środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników, pracodawców oraz osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą.

- Zależało nam na tym, aby środki uruchomić od razu początkiem roku, by pracodawcy mogli z nich jak najszybciej skorzystać - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnych drukach, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych naborów wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.