r e k l a m a

Puk, puk Kontrola!


Trwają kontrole rodzaju używanych do ogrzewania paliw

2019-12-13 13:35:48 KPP Pszczyna 1702


fot. KPP Pszczyna
 fot. KPP Pszczyna

Poprawa jakości powietrza w regionie oraz zdrowia i komfortu życia mieszkańców powiatu pszczyńskiego to główne priorytety kontrolujących zawartość pieców urzędników oraz wspierających ich mundurowych. Realizując założenia uchwały antysmogowej sprawdzają, czy właściciele domów przestrzegają przepisy i czy w swoich gospodarstwach korzystają z preferowanych systemów ogrzewania.

 Odwiedzając domy, a raczej znajdujące się tam kotłownie, dzielnicowi, stażnicy miejscy i wyznaczeni urzędnicy kontrolują rodzaj używanych do ogrzewania paliw i jednocześnie informują lokatorów, jakie formy ogrzewania są dozwolone, dlaczego uchwała zakazuje spalania biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent, a w końcu, co to oznacza i jak to stwierdzić. Tłumaczą też dlaczego spalanie wilgotnego drewna jest szkodliwe, a przede wszystkim przypominają, co grozi za niedostosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej.

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały zostały określone w art. 334 prawa ochrony środowiska. Dotyczą one kary grzywny i każdego, kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale sejmiku województwa, przyjętej na podstawie art. 96. Zgodnie z art. 24 kodeksu wykroczeń, grzywna może wynieść od 20 zł aż do 5 tys. zł. W postępowaniu mandatowym można jednak nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy, to na podstawie art. 96 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kwota ta może wynieść nawet 1000 zł. Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska. Należy jeszcze pamiętać o wymienionym w kodeksie karnym art. 225. Dotyczy on m.in. odpowiedzialności za zakłócanie kontroli przeprowadzanej w zakresie ochrony środowiska. W tym przypadku, każdy, „kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.