r e k l a m a

Pszczyna. Policja kontroluje przestrzeganie przepisów


Pszczyńscy policjanci kontrolują przestrzeganie przepisów i ograniczeń w związku z pandemią koronawirusa. Mundurowi sprawdzają nie tylko, czy osoby objęte kwarantanną przestrzegają jej zasad, lecz także czy zachowane są zasady korzystania z komunikacji miejskiej

2020-04-01 09:21:03 Policja Pszczyna 574


Policja Pszczyna
 Policja Pszczyna

Na mocy nowych przepisów, w całym kraju wprowadzono ograniczenia związane z poruszaniem się i grupowaniem osób. Pszczyńscy policjanci kontrolują przestrzeganie przepisów i ograniczeń w związku z pandemią koronawirusa. Mundurowi sprawdzają nie tylko, czy osoby objęte kwarantanną przestrzegają jej zasad, lecz także czy zachowane są zasady korzystania z komunikacji miejskiej

Wprowadzone zmiany spowodowały, że dodatkowe zadania mają także policjanci. Przede wszystkim mundurowi dbają o przestrzeganie przez mieszkańców nowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w związku z pandemią. Mundurowi sprawdzają nie tylko, czy osoby objęte kwarantanną przestrzegają jej zasad, ale także to, czy mieszkańcy stosują się do nowych wytycznych. Z policyjnych radiowozów kierowane są komunikaty nawołujące do niegromadzenia się pozostania w domach dla własnego bezpieczeństwa. Stróże prawa sprawdzają okolice, gdzie może dochodzić do grupowania się osób np. parki, ogródki działkowe,place zabaw, skwery, siłownie „pod chmurką”, dworce, boiska itp. Policjanci kontrolują także, czy zachowane są zasady korzystania z komunikacji miejskiej.

Warto podkreślić, że wprowadzone obostrzenia mają nam wszystkim pomóc w walce z koronawirusem i nie są przeciwko społeczeństwu. Policjanci każdy przypadek interwencji będą oceniać indywidualnie, w odniesieniu do danego przypadku i zgodnie z obowiązującymi przepisami egzekwować ich przestrzeganie. Stróże prawa przede wszystkim stosują formę edukacyjną i pomocową, ale wprowadzone zasady dotyczą bezpieczeństwa nas wszystkich, zatem apelujemy o zdrowy rozsądek i stosowanie się do zaleceń.

Pamiętajmy! Nie przestrzegając nowych zasad bezpieczeństwa, narażamy życie i zdrowie innych osób. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Respektujmy zasady zawarte w obowiązujących przepisach — to nasze wspólne dobro! Nie narażajmy nikogo na niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem, nie bądźmy lekkomyślni. Zostańmy w domu.