r e k l a m a

Pszczyna: Kontynuacja remontu ul. Bielskiej


Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prace powinny zakończyć się za ok. dwa tygodnie. W miejscu prowadzonych prac ruch odbywa się wahadłowo.

2020-11-25 11:50:19 Powiat Pszczyński 1350


Powiat Pszczyński
 Powiat Pszczyński

Remontowana droga w Pszczynie, aktualnie trwa wymiana krawężników. Łącznie jezdnia zostanie wyremontowana na odcinku ponad 300 metrów

Zakres prowadzonych prac obejmuje wymianę nawierzchni jezdni na odcinku ok. 180 mb oraz na tarczy skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego i na wjeździe na duży parking. Nowa nawierzchnia pojawi się na odcinku od wcześniej wykonanego remontu w kierunku mostu na rzece Pszczynce. Drogowcy wymienią także krawężniki, wyremontują chodnik z płyt betonowych oraz naprawią odwodnienie drogi.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prace powinny zakończyć się za ok. dwa tygodnie. W miejscu prowadzonych prac ruch odbywa się wahadłowo.

Prace remontowe prowadzone sa na skrzyżowaniu ul. Bielskiej z ul. Wojska Polskiego w PszczyniePrace prowadzona są m.in. na skrzyżowaniu ul. Bielskiej z ul. Wojska Polskiego

- To kontynuacja remontu DW 933 - w listopadzie naprawiona została już nawierzchnia na ok. 130-metrowym odcinku od przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Bielskiej i Wojska Polskiego w kierunku skrzyżowania z ul. Kopernika i Sznelowiec. Łącznie nawierzchnia zostanie wyremontowana na ponad 300-metrowym odcinku jezdni - mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

Zadanie jest finansowane ze środków na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, które na podstawie porozumienia województwo śląskie przekazuje powiatowi pszczyńskiemu.