r e k l a m a

Projekt rewitalizacji parku pszczyńskiego walczy o tytuł „Inwestycja z perspektywą”


Projekt rewitalizacji parku pszczyńskiego walczy o tytuł „Inwestycja z perspektywą”

2023-02-02 10:44:23 UM Pszczyna 386


null
 null

Projekt rewitalizacji parku pszczyńskiego znalazł się wśród zadań walczących o tytuł „Inwestycja z perspektywą”. Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej zaprasza do głosowania na najpotrzebniejsze i najciekawsze - słowem najlepsze! - inwestycje samorządowe dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Link do głosowania: Zagłosuj na projekt z Pszczyny

Laureatami konkursu zostaną podmioty z największą liczbą głosów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców danego samorządu. Głosowanie trwa do 10 lutego do godz. 15.59.

 

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację parku Pszczyńskiego

- Położony w bliskim sąsiedztwie centrum Pszczyny Park Zwierzyniec, zwany również Dzikim Parkiem, to miejsce często pomijane podczas spacerów, a niesłusznie. Po ostatnio przeprowadzonych pracach, na to miejsce warto poświęcić przynajmniej jedno popołudnie, a może i więcej czasu - zachęca burmistrz Dariusz Skrobol. Jak dodaje, bogactwo flory i fauny, cisza i spokój, miejsce na odpoczynek - to atuty tego miejsca.

Przedsięwzięcie, realizowane na powierzchni 16 hektarów Parku Zwierzyniec, polegało na podjęciu działań mających na celu ochronę gatunków zagrożonych roślin i zwierząt żyjących na terenie pszczyńskiego parku. Celem było także stworzenie w tym miejscu warunków do zasiedlenia nowym gatunkom roślin, zwierząt i owadów. Na zadanie pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 2,5 mln złotych.

- Projekt zakładał m.in. prace związane z przebudową rowów, odbudowę drogi na tzw. Biber, rekultywację łąk, przywrócenie łąk kośnych, budowę stawu dla ptactwa wodnego, budowę ścieżki edukacyjnej wraz z urządzeniami do edukacji ekologiczno-przyrodniczej. W ramach zadania zakupiono i zamontowano również budki lęgowe. Dokonano również nasadzeń roślin na odtworzonych łąkach. Zakupiono także sprzęt do utrzymania terenów zielonych, m.in.: dwa ciągniki, ładowacz, kosiarki, rozsiewacz materiałów sypkich - wymienia Adam Kuś, kierownik Referatu Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Po przeprowadzonych pracach Park Zwierzyniec umożliwia świetny, bezpośredni kontakt z otaczającą nas przyrodą. Dziś dzięki sieci kanałów oraz cieków wodnych i stawów, można spotkać w tym miejscu takie cuda natury jak: zimorodki, ślepowrony, żurawie, a przy odrobinie szczęścia usłyszeć wydrę czy dostrzec bobry. Do tego urozmaicono mikrosiedliska dla owadów, gadów, płazów i drobnych ssaków (poprzez sterty konarów i gałęzi, kamieni w ciekach wodnych), jak i rozwieszono budki lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy.

W ramach inwestycji odbudowano drogi, które umożliwią rowerzystom i pieszym odwiedzającym park podziwianie walorów przyrodniczych bez szkody dla przyrody i środowiska. Dodatkowym elementem była kampania informacyjno-edukacyjna, której celem było zwiększenie świadomości w zakresie bioróżnorodności i potrzeby ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Powstała także strona internetowa https://park-pszczynski.pl/. Na stronie zamieszczone są materiały powstałe przy realizacji projektu.

Należy podkreślić, że projekt gminy Pszczyna znalazł się także w gronie zadań wybranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach kampanii „Razem Zmieniamy Śląskie”. Aktualnie w opracowaniu jest album zawierający informacje o projekcie.