r e k l a m a

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pszczynie skierowani na badania


W środę oraz w czwartek na badania skierowanych zostało kilkudziesięciu pracowników Urzędu Miejskiego w Pszczynie

2020-10-09 10:11:17 SN 1539


Urząd Miejski w Pszczynie. FB Dariusz Skrobol
 Urząd Miejski w Pszczynie. FB Dariusz Skrobol


- W środę oraz w czwartek na badania skierowanych zostało kilkudziesięciu pracowników Urzędu Miejskiego w Pszczynie, którzy w ostatnich dniach mieli bezpośredni kontakt ze mną lub skarbnikiem gminy. U żadnej nie stwierdzono pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa. Oznacza to, że ognisko COVID-19 w urzędzie nie rozprzestrzeniło się. Cztery przypadki zarażeń COVID-19 stwierdzono natomiast w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie. Niestety zarażenia dotknęły również dwie placówki oświatowe na terenie gminy. Na podstawie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach wprowadzone zostało nauczanie hybrydowe w szkołach podstawowych w Czarkowie oraz w Piasku. Lekcje w tych placówkach są prowadzone w zdalnym charakterze odpowiednio w sześciu i trzech klasach. Dyrekcje wymienionych szkół są w stałym kontakcie z rodzicami oraz organem prowadzącym. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkół i przedszkoli wszystkie placówki są na bieżąco dezynfekowane. Obowiązuje w nich reżim sanitarny zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W tym miejscu proszę raz jeszcze, aby dzieci, u których występują jakiekolwiek objawy przeziębienia, pozostały w domach.