r e k l a m a

Pożegnano emerytów, wręczono akty mianowania i powierzenia placówek


Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol spotkał się z nauczycielami, którzy odebrali akty nadania nauczyciela mianowanego

2022-09-02 10:01:21 Pszczyna 1089


fot. Piotr Łapa / UM Pszczyna
 fot. Piotr Łapa / UM Pszczyna

Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol spotkał się z nauczycielami, którzy odebrali akty nadania nauczyciela mianowanego. Podczas uroczystości wręczono także powierzenia stanowisk dyrektorom kilku placówek oświatowych. Wzruszającym momentem było pożegnanie grupy doświadczonych pedagogów odchodzących na emeryturę.

- Dla młodej kadry zdany egzamin oznacza uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. To także rozpoczęcie kolejnego okresu pracy nad rozwojem naszych najmłodszych mieszkańców. Z pewnością będzie to nowy etap pełen wyzwań związanych z misją edukacyjną. Gratuluję - mówi burmistrz Dariusz Skrobol, który podziękował za wieloletnią pracę pedagogom odchodzącym na emeryturę. - Naszym emerytom życzę realizacji swoich nowych, już nie zawodowych celów. Dziękuję za wieloletni wkład i ogromne zaangażowanie w pracę z pszczyńską młodzieżą. Mam nadzieję, że czas spędzony na zasłużonej emeryturze będzie czasem przeznaczonym na odpoczynek i realizację marzeń. Dyrektorom, którzy na kolejne lata obejmują stery naszych placówek oświatowych życzę pomyślności i sukcesów zawodowych - dodaje burmistrz.

 Nauczyciele odchodzący na emeryturę nagrodzeni nagrodą burmistrza

Zupok Renata Przedszkole nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie
2. Banert Renata Przedszkole nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie
3.        Fiała Anna     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ćwiklicach
4.        Banach Bogusława    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
5.        Pyclik Barbara          Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku
6.        Dutkowska Aleksandra         Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie
7.        Gloc Zofia     Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie
8.        Smołka Marek           Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wiśle Wielkiej
9.        Franc Gabriela          Przedszkole nr 5 w Pszczynie
10.      Harazin Jolanta         Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie
11.      Świergolik Zofia       Zespół Szkolno- Przedszkolny w Studzienicach
Nauczyciele, którzy otrzymali akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Klaudia Konieczny Przedszkole nr 5 w Pszczynie
Magdalena Foltyn Przedszkole nr 5 w Pszczynie
Katarzyna Augustyn Szkoła Podstawowa im. J. Weszki w Rudołtowicach
Karolina Janik Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie
Anna Solarczyk Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie
Katarzyna Kujawska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie
Marta Urbańska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie
Elżbieta Stryczek Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Pukowca w Pszczynie
Justyna Przygrodzka Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. J. Twardowskiego w Pszczynie
Patrycja Mikołajec Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie
Mateusz Strokol Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ćwiklicach
Monika Janyga Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach
Mirosław Lachowski Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach
Miłosz Wiktorczyk Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące
Katarzyna Jaroszek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku
Natalia Gongor Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku
Tomasz Marcinkiewicz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku
Krzysztof Karcz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie
Joanna Pietryja Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie
Klaudia Kapek-Cofała Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
Urszula Szafron Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
Malwina Andrzejewska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce
Edyta Dykowska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce
Stela Mielczarek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce
Dyrektorzy, którym w wyniku konkursu powierzono stanowiska na kolejnych 5 lat

Barbara Worek - Przedszkole nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie
Grażyna Loskot - Przedszkole nr 4 w Pszczynie
Beata Hellwig - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie
Jolanta Rudka - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Piasku
Barbara Jastrzębska - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łące
Mirosław Polok - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wiśle Wielkiej