r e k l a m a

Powstanie projekt ścieżki pieszo-rowerowej z Wisły Wielkiej do Strumienia


Dzięki zaangażowaniu kilku samorządów powstanie projekt ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej z Wisły Wielkiej do Strumienia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w ramach Programu WID 2021+.

2021-07-25 19:17:18 SN 165


ścieżka rowerowa
 ścieżka rowerowa

Samorządowcy z Powiatu Pszczyńskiego, Gminy Pszczyna, Gminy Strumień i Powiatu Cieszyńskiego czynią starania o wybudowanie bezpiecznego ciągu pieszo-rowerowego z Wisły Wielkiej do Strumienia. Liderem tego projektu jest Powiat Pszczyński, który w tym roku złożył wniosek o zakwalifikowanie zadania do Programu WID 2021+. Program dotyczy zadań na drogach wojewódzkich, współfinansowanych przez samorządy gminne i powiatowe. Bo choć zarządcą DW 939 jest marszałek, bezpieczny ciąg dla pieszych i rowerzystów ma szansę powstać tylko przy organizacyjnym i finansowym zaangażowaniu samorządów powiatowych i gminnych.

- Otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek dotyczący wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielskiej został wybrany do realizacji. Oznacza to, że możemy przystąpić do opracowania i sfinansowania projektu, a w kolejnym etapie postarać się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego ok. połowę kosztów budowy ścieżki - mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

Przetarg na zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej zostanie ogłoszony prawdopodobnie jesienią. Koszt dokumentacji oszacowano na ok. 400 tys. zł. Powiat Pszczyński, Gmina Pszczyna, Powiat Cieszyński oraz Gmina Strumień we wcześniejszych rozmowach zadeklarowały wspólnie pokrycie tych kosztów. Projektowanie będzie odbywać się w II połowie obecnego oraz w przyszłym roku. - W 2023 roku chcielibyśmy aplikować o środki z województwa na budowę ścieżki i rozpocząć realizację zadania - dodaje Grzegorz Nogły.

DW 939 to niebezpieczna trasa o dużym nasileniu ruchu samochodowego. Korzysta z niej wielu rowerzystów i piesi. Ścieżka połączy dwa miasta - Pszczynę i Strumień oraz dwa powiaty - pszczyński i cieszyński.

Planowane jest wybudowanie ok. 5,3 km ścieżki z Wisły Wielkiej od skrzyżowania z ul. Brzozową (do tego miejsca powstanie ścieżka wybudowana przez Gminę Pszczyna) do mostu na Wiśle w Strumieniu. Parametry techniczne ciągu uzgodnione zostaną z Zarządem Dróg Wojewódzkich.