r e k l a m a

Powiat Pszczyński. Trwają czynności operacyjne policji dotyczące włamań


Nadal trwają czynności operacyjne dotyczące kilku włamań do domów w powiecie pszczyńskim

Policja Pszczyna
 Policja Pszczyna

Nadal trwają czynności operacyjne dotyczące kilku włamań do domów w powiecie pszczyńskim. Sprawcy mogli również działać na terenie innych województw. Każde zgłoszenie jest wnikliwie sprawdzane oraz analizowane.

Trwają czynności operacyjne policji dotyczące kilku włamań do domów w powiecie pszczyńskim, które miały miejsce w ostatnim czasie. Jak wynika z zebranych dotąd materiałów sprawcy mogli również działać w innych województwach poruszając się różnymi pojazdami. Każde takie zgłoszenie jest wnikliwie sprawdzane, analizowany jest zapis kamer domowych monitoringów, oraz relacje świadków. W działania zmierzające do wykrycia sprawców zaangażowani są również policjanci z innych województw.

Aby zapobiec podobnym zdarzeniom, pszczyńscy policjanci służby patrolowo - interwencyjnej, a także policjanci pionu kryminalnego prowadząc działania operacyjne zwracają szczególną uwagę na pojazdy i osoby dziwnie się zachowujące i mogące obserwować posesje i domostwa. Prewencyjne działania policji w ramach patroli to przede wszystkim zapobieganie i uniemożliwianie popełnianiu przestępstw. W ramach realizacji swoich zadań funkcjonariusze zwłaszcza w porach nocnych, ale także wczesnym i późnym popołudniem dokonują kontroli pojazdów i osób w nich przebywających, także dokonują kontroli przewożonego bagażu za każdym razem sprawdzając co jest przewożone m.in. w przestrzeni bagażowej samochodów, w celu ujawnienia przedmiotów mogących pochodzić z przestępstw, lub służyć do ich popełnienia.