r e k l a m a

Potrzebna nowa lokalizacja dla punktu krwiodawstwa


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa szuka terenu pod nową siedzibę punktu krwiodawstwa w Pszczynie. Pomocną dłoń wyciąga Powiat Pszczyński, proponując sprzedaż działki zlokalizowanej przy ul. Antesa, w sąsiedztwie szpitala. Stoi na niej przeznaczony do rozbiórki obiekt.

2022-08-24 09:24:10 Powiat Pszczyński 633


Powiat Pszczyńsk
 Powiat Pszczyńsk

Punkt krwiodawstwa w Pszczynie należy do najbardziej prężnych w całym regionie. Dawców jest niemal 1000 miesięcznie, a pomieszczenia zbyt ciasne, by przyjąć tak wielu zainteresowanych. Nie ma poczekalni, dlatego od wczesnych godzin porannych przed blokiem przy ul. Bednorza ustawia się długa kolejka krwiodawców. Zimą stoją na mrozie, latem w upale, nieraz w deszczu. Niewystarczająca powierzchnia to tylko jedna z uciążliwości. Są też problemy z parkowaniem, a kolejka od wczesnego rana pod blokiem mieszkalnym to uciążliwości dla mieszkańców.

- Szukamy nowej lokalizacji dla punktu w Pszczynie, żeby krwiodawcy czuli się tam komfortowo, a pracownicy mieli optymalne warunki pracy - mówi dr. n. med. Stanisław Dyląg, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

O uciążliwościach najwięcej mogą powiedzieć honorowi dawcy krwi. - Samo oddanie krwi trwa pół godziny, ale czas oczekiwania, żeby dostać się do punktu jest bardzo długi. Ludzie stoją od 5.00 rano i bywa tak, że mimo długiego oczekiwania, ktoś się do punktu już nie dostanie. Przydałby się ośrodek z większymi możliwościami, bo osób oczekujących na oddanie krwi jest bardzo dużo - mówi pan Mateusz, który oddaje krew od 16 lat.

Mimo ciasnoty Terenowy Oddział w Pszczynie odnotował niespotykaną nigdzie indziej dynamikę wzrostu - z placówki z niewielkim poborem na poziomie ok. 800 litrów krwi rocznie na przestrzeni lat stał się jednym z największych - w 2021 roku pobrano 4950 litrów krwi, czyli ponad 11 tysięcy donacji. Prawie 3 tysiące zarejestrowanych honorowych dawców z naszego terenu w bardzo istotny sposób pomaga zabezpieczać składniki krwi niezbędne do przeprowadzania zabiegów operacyjnych przez podmioty lecznicze. A na Śląsku dokonuje się najwięcej operacji i zabiegów transplantacji narządów: serca, płuc, płuco-serca, wątroby, nerek, a także przeszczepienia szpiku.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, w strukturach którego działa Terenowy Oddział w Pszczynie, zwróciło się do Powiatu Pszczyńskiego o pomoc w rozwiązaniu problemu i wyznaczenie działki na sprzedaż. - Uzyskaliśmy akceptację Ministerstwa Zdrowia dla projektu zakupu nieruchomości gruntowej w celu stworzenia nowej lokalizacji Terenowego Oddziału w Pszczynie. Otrzymamy dofinansowanie na zakup działki, jej utwardzenie oraz na zakupu budynku modułowego. Z własnych środków chcemy ogrodzić teren, stworzyć parking dla dawców, ławki oraz zieleń - mówi Stanisław Dyląg. Ale podkreśla, że środki z ministerstwa można inwestować wyłącznie w nieruchomości, których RCKiK jest właścicielem. - Dzierżawa jest wykluczona - dodaje.

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego postanowił przychylić się do prośby Centrum Krwiodawstwa. - Dysponujemy działką w sąsiedztwie szpitala, która jest zabudowana obiektem przeznaczonym do rozbiórki. Przedstawiliśmy Radzie Powiatu propozycję stosownej uchwały. Jeżeli radni wyrażą zgodę, w miejscu gdzie znajduje się dzisiaj nieestetyczny i zniszczony obiekt powstanie nowoczesny budynek dla punktu krwiodawstwa. Czyli teren zostanie zagospodarowany dla instytucji działającej w ochronie zdrowia. Otoczenie szpitala zyska na estetyce, będzie funkcjonalnie wykorzystane z korzyścią dla mieszkańców. Bardzo nam na tym zależy - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Dyrektor RCKiK podkreśla, że działka przy ul. Antesa jest bardzo dobrym rozwiązaniem. - Chcemy wznieść na niej budynek w systemie modułowym, a więc w maksymalnie szybkim tempie. Środki finansowe mamy zabezpieczone. Na naszym sąsiedztwie skorzysta też szpital, bo jeszcze zacieśni się współpraca pomiędzy naszym bankiem a przyszpitalnym bankiem krwi. To byłyby obopólne korzyści - podkreśla.

Na sprzedaż działki dla punktu krwiodawstwa w trybie bezprzetargowym muszą zgodzić się radni. Decyzję podejmą najprawdopodobniej podczas sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego, która odbędzie się 31 sierpnia.