r e k l a m a

Ponad 4,5 mln zł dla powiatu na przebudowę drogi z Poręby do Radostowic


Powiat pszczyński pozyskał kolejne kilkumilionowe dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa ul. Szkolnej w Porębie oraz Porębskiej w Radostowicach będzie realizowana w latach 2020-21.

2020-04-21 18:52:42 Powiat Pszczyński 566


Powiat Pszczyński
 Powiat Pszczyński

Powiat pszczyński pozyskał kolejne kilkumilionowe dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa ul. Szkolnej w Porębie oraz Porębskiej w Radostowicach będzie realizowana w latach 2020-21.

Końcem ub. tyg. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach opublikował listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Powiat pszczyński otrzyma na przebudowę drogi z Poręby do Radostowic aż 4 539 476,70 zł. To 55% szacowanej na ok. 8,7 mln zł kosztorysowej wartości inwestycji.

Zadanie o tak olbrzymiej wartości oraz szerokim zakresie prac może być realizowane nie tylko dzięki pozyskanemu wsparciu, ale także współpracy z gminami.

- Wkład własny w wysokości niemal 4,2 mln zł sfinansujemy z budżetu powiatu pszczyńskiego i dzięki wsparciu gminy Pszczyna oraz gminy Suszec - mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego. - Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych jest o ponad 400 tys. zł większe, niż wnioskowaliśmy. Dlatego wkład własny samorządów może być niższy niż pierwotnie planowaliśmy - dodaje. Ostateczny koszt prac będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania.

I tak, powiat pszczyński z własnego budżetu przeznaczy na przebudowę dróg niemal 1,7 mln zł. Rada Miejska w Pszczynie już na marcowej sesji zdecydowała o przekazaniu środków. Dofinansowanie ze strony gminy Pszczyna może wynieść niemal 1,6 mln zł. Powiat zwrócił się do gminy Suszec o wsparcie w wysokości ponad 900 tys. zł.

Inwestycja będzie polegać na przebudowie drogi z Poręby do Radostowic na długości 2 237 mb (od drogi wojewódzkiej w Porębie do drogi wojewódzkiej w Radostowicach), budowie chodnika na całej długości ulicy, przebudowie odwodnienia, kolidujących sieci uzbrojenia terenu, zjazdów do posesji i skrzyżowań z drogami gminnymi.