r e k l a m a

Odroczenie spłat z tytułu najmu


Odroczenie w spłacie należności udzielane będzie na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy

2020-03-19 23:05:29 Miasto Pszczyna 314


Miasto Pszczyna
 Miasto Pszczyna

W związku z wprowadzonym z dniem 14 marca 2020 r. przez Ministra Zdrowia stanem zagrożenia epidemicznego (rozporządzenie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiczneprzedsiębiorcy wynajmujący lub użytkujący lokale użytkowe zarządzane przez Administrację Zasobów Komunalnych w Pszczynie, go, publ. Dz. U. z 2020 r. poz. 433) i ustanowieniem czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej z wyjątkiem sklepów spożywczych (w tym piekarni i cukierni), aptek, drogerii, pralni, banków i placówek finansowych,

Burmistrz Pszczyny niniejszym informuje, iż w których działalność gospodarcza została wstrzymana lub znacznie ograniczona w oparciu o wyżej wymienione rozporządzenie, mogą ubiegać się o odroczenie w spłacie zobowiązań z tytułu najmu lub korzystania z lokalu za okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego.

Odroczenie w spłacie należności udzielane będzie na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy przekazywanego pocztowo na adres Rynek 2, 43-200 Pszczyna lub mailowo na pszczyna@pszczyna.pl.

Szczegółowe warunki spłaty określi umowa (porozumienie), która zostanie przygotowana i przekazana wnioskodawcy po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.