r e k l a m a

Od 1 czerwca szpitalna spółka poprowadzi Poradnię Chorób Płuc


Od 1 czerwca poradnia przejdzie pod stery spółki prowadzącej pszczyński szpital. Jeszcze przez kilka najbliższych tygodni świadczenia będą udzielane w dotychczasowej lokalizacji.

2023-05-26 10:54:26 Powiat Pszczyński 841


Powiat Pszczyński
 Powiat Pszczyński

25 maja w siedzibie Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia została podpisana cesja kontraktu na prowadzenie Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy. Od 1 czerwca poradnia przejdzie pod stery spółki prowadzącej pszczyński szpital. Jeszcze przez kilka najbliższych tygodni świadczenia będą udzielane w dotychczasowej lokalizacji.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie będzie prowadził Poradnię Chorób Płuc i Gruźlicy jeszcze tylko do końca maja.

- Od 1 czerwca pacjenci będą kontynuować leczenie pod opieką tych samych lekarzy w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej działającej przy szpitalu. Na ten najbliższy czas jest uzgodnione z NFZ-tem, że poradnia będzie funkcjonować w dotychczasowym miejscu - w budynku przy ul. Antesa 4a, a za kilka tygodni zostanie przeniesiona do szpitala - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Zgodnie z decyzją Rady Powiatu Pszczyńskiego, trwa proces likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie, który w czerwcu ubiegłego roku spłacił ostatnią część zadłużenia starego szpitala. Zobowiązania pokrywane były ze środków Powiatu Pszczyńskiego i wyniosły łącznie ok. 29 mln zł.

Wobec spłacenia zobowiązań starego szpitala Zarząd Powiatu Pszczyńskiego przeprowadził analizę funkcjonowania SPZOZ-u w zakresie kosztów utrzymania budynku, kosztów działalności medycznej i administracyjnej oraz przychodów z działalności leczniczej.

Wpływy z kontraktu z NFZ przyznanego na Poradnię Chorób Płuc i Gruźlicy pozwalają jedynie w 50% pokryć koszty funkcjonowania SPZOZ-u. Według szacunków w tym roku Powiat musiałby dopłacić 500 tys. zł do utrzymania podmiotu (ustawowo określona kadra zarządzająca, komórka księgowa, administracja, utrzymanie budynku poradni). W poprzednich latach podjęto próby uruchomienia kolejnych poradni, w tym alergologicznej, jednak ze względu na brak zainteresowania pracą ze strony lekarzy-specjalistów okazało się to niemożliwe.

Włączenie poradni w struktury szpitala jest działaniem bardziej ekonomicznym i korzystniejszym dla pacjentów. Pozwoli ograniczyć koszty zatrudnienia dodatkowej administracji. Pacjenci otrzymają bardziej kompleksową opiekę - będą mogli wykonać badania w szpitalu, który posiada własny zakład diagnostyki obrazowej (m.in. rtg, tomograf) oraz laboratorium, w tym mikrobiologiczne.

W Szpitalu Joannitas trwa obecnie remont pomieszczeń dotychczas niewykorzystywanych na prowadzenie działalności leczniczej. Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy zostanie tam przeniesiona po zakończeniu prac. Pacjenci zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia udzielania świadczeń w nowej lokalizacji, dostępności poradni oraz zasadach rejestracji i wizyt.