r e k l a m a

Obsługa księgowa przez biuro rachunkowe – na czym polega i co wchodzi w jej skład


Obsługa księgowa prowadzona przez biuro rachunkowe to ogół czynności, które związane są z księgowością przedsiębiorcy. Na czym polega i co w praktyce wchodzi w jej skład?

2022-04-21 08:03:15 art 96


biurorachunkowe2
 biurorachunkowe2

Co to jest obsługa księgowa?

Pojęcie obsługi księgowej zdefiniować można jako ogół czynności, które związane są z księgowością przedsiębiorcy. Księgowość rozumiana jest zaś w literaturze m.in. jako system ewidencji, mający na celu liczbowe ujęcie środków gospodarczych, procesów i wyników finansowych oraz gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych, które na sytuację finansową wpłynęły.

W praktyce zadaniem obsługi księgowej jej zapewnienie zgodnego z przepisami prawa i sprawnego działania przedsiębiorstwa poprzez dokonywanie wszystkich niezbędnych czynności księgowych. Będzie to zatem zarówno prowadzenie stosownych ksiąg rachunkowych, składanie właściwych deklaracji podatkowych, czy też sporządzanie sprawozdań finansowych.  

Komu powierzyć obsługę księgową?

Prowadzenie księgowości to obowiązek każdego przedsiębiorcy, bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej, formę opodatkowania, strukturę przedsiębiorstwa, czy liczbę zatrudnianych pracowników. Może być ona prowadzona samodzielnie, czego podejmują się nierzadko poczatkujący przedsiębiorcy. Można ją także powierzyć wyspecjalizowanym biurom rachunkowym. Często praktykowanym rozwiązaniem jest ponadto prowadzenie księgowości wewnątrz przedsiębiorstwa przez zatrudnioną księgową.

Obsługa księgowa przez biuro rachunkowe – korzyści

Outsourcing księgowości do biura rachunkowego, czyli przekazanie jej prowadzenia zewnętrznej firmie to coraz częściej stosowana praktyka. Takie usługi świadczy m.in. biuro 5-plus.com.pl. Obsługa księgowa przez wyspecjalizowane biura rachunkowe pociąga za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim warto podkreślić, że księgowe zatrudnione w biurze rachunkowym posiadają aktualną wiedzę, przedsiębiorca nie musi zatem śledzić bieżących przepisów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że biuro rachunkowe to zespół ludzi, którzy prowadzą księgowość różnych podmiotów – spółek, stowarzyszeń, jednoosobowych działalności gospodarczych. Mogą zatem wymieniać swoje doświadczenia, tak, aby być optymalnym wsparciem dla każdego klienta.

Warto pamiętać, że biura rachunkowe zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, co jest dodatkowym zabezpieczeniem interesów klienta. Niekwestionowaną korzyścią współpracy z biurem rachunkowym jest ponadto kompleksowość usług – poza obsługą księgową oferują one bowiem często obsługę kadrowo-płacowo, wsparcie doradcze, rozliczenia roczne, obsługę ZUS i BHP.

Jakie działania podejmują biura rachunkowe w ramach obsługi księgowej?

Wśród działań podejmowanych przez biura rachunkowe w ramach obsługi księgowej wymienić można m.in.:

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • obsługę przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • bieżące rozliczenia,
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych,
  • ewidencję majątku trwałego,
  • sprawdzanie dokumentacji pod względem poprawności rachunkowej i finansowej,
  • przygotowywanie i dostarczanie dokumentacji do organów skarbowych.

Warto jednak podkreślić, że szczegółowy zakres podejmowanych działań zależy od oferty biura rachunkowego.