r e k l a m a

Nowy komisariat już otwarty!


Po 8 latach nieobecności wraca kolejny komisariat w Powiecie Pszczyńskim

2020-01-03 13:42:31 KPP Pszczyna 1688


fot. KPP Pszczyna
 fot. KPP Pszczyna

Do tej pory w powiecie pszczyńskim, poza komendą policji, funkcjonował jeden komisariat. Wraz z nowym rokiem, swoje drzwi dla mieszkańców gminy Miedźna otworzyła druga tego typu jednostka. Dzisiaj, odbyło się jej uroczyste otwarcie. Budowa Komisariatu Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli była odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców 8 sołectw, a także troską o warunki pracy policjantów. Bardzo dobra lokalizacja budynku i jego nowoczesne wyposażenie z pewnością ułatwią kontakt z policjantami i wpłyną na poprawę warunków przyjmowania interesantów.

fot. KPP Pszczyna
 fot. KPP Pszczyna

Dzisiaj odbyła się uroczystość otwarcia Komisariatu Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli. W uroczystości uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Głównedo Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach  insp. Artur Bednarek, poseł na sejm Grzegorz Gaża, Doradca Wojewódy Śląskiego generał w stanie spoczynku Tomasz Miłkowski, V-ce Prezydent Miasta Bielsko Biała inspektor w stanie spoczynku Piotr Kucia, Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie insp. Piotr Sidzina oraz jego zastępca podinsp. Piotr Kucia, Starosta Pszczyński Barbara Bandoła oraz Wicestarosta Pszczyński Damian Cieszewski, Burmistrz Miasta Pszczyna Dariusz Skrobol i zastępca Barbara Sopot- Zembok, zaproszeni goście oraz policjanci pszczyńskiego garnizonu.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych samorządów, służb mundurowych, duchowieństwo, mediów oraz naczelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i kadra kierownicza pszczyńskiej komendy policji.

Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie insp. Piotr Sidzina. Szef pszczyńskich policjantów w swoim przemówieniu podziękował wszystkim za dotychczasowe starania i podkreślił, że dzięki nim była możliwa budowa tak nowoczesnej placówki. Zwrócił również uwagę na doskonalą lokalizację komisariatu i nowoczesne standardy, które spełnia budynek.

Następnie odbyło się przekazanie symbolicznego klucza Komendantowi Komisariatu mł. asp. Barbarze Witkowskiej i poświęcenie jednostki przez policyjnego kapelana.W związku z uroczystym otwarciem komisariatu, głos zabrał również I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz zaproszeni goście. Po części oficjalnej, zaplanowano zwiedzanie siedziby komisariatu. W trakcie oprowadzania po obiekcie, nowa Pani Komendant zaznaczyła, jak istotne jest w dzisiejszych czasach zapewnienie komfortu pracy i stworzenie dogodnych warunków dla interesantów. Podkreślała, że dołoży wszelkich starań, aby jednostka, którą przyszło jej zarządzać, była kojarzona tylko z wysoką jakością pracy policjantów i tym samym stała się gwarancją bezpieczeństwa w gminie.

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Woli przy ul. Lipowej odbyła się 20 września 2018 r. Nowoczesny obiekt, mający służyć Policji, jak i całej społeczności, wybudowany został na gruncie przekazanym przez władze Gminy Miedźna. Inwestorem tego przedsięwzięcia była Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Historia powiatu pszczyńskiego pokazuje jednak, że to nie pierwszy raz, kiedy w Gminie Miedźna funkcjonował Komisariat Policji. Ten, który zapisał się w pamięci mieszkańców, działał do 1999 roku. Wówczas, w momencie wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju, podjęto decyzję o jego likwidacji. Skutkowało to tym, że przez blisko 4 lata obsługą terenu gminy zajmowała się bezpośrednio pszczyńska jednostka. W 2003 roku nastąpiła zmiana i w związku z usilnymi staraniami władz samorządowych gminy powołano w strukturach komendy Posterunek Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli. W 2012 roku, w związku z ogólnopolską reorganizacją struktur organizacyjnych Policji, kolejny raz zapadła decyzja o likwidacji jednostki w Miedźnej. Od tego czasu, podobnie jak w latach 1999 - 2003, teren gminy obsługiwany jest przez patrole i dzielnicowych kierowanych do służby z poziomu jednostki nadrzędnej, jaką jest Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie.

Zatem, wraz z rozpoczęciem tego roku, na 20-arowej działce stanął nowoczesny, dobrze wyposażony Komisariat Policji. Do jego obsługi przewidziano grupę 15 policjantów. Najwięcej, bo aż 9 z nich, liczy komórka patrolowa. Trzy etaty przewidziano dla dzielnicowych, dwa są przeznaczone dla policjantów z komórki ds. kryminalnych. Nad sprawnym działaniem jednostki będzie czuwać jej komendant. Stróże prawa będą pełnili służbę na terenie 8 sołectw, których obszar aktualnie wynosi blisko 50 km².

Życzymy mieszkańcom i gościom Gminy Miedźna jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa oraz doskonałej współpracy z pszczyńskimi stróżami prawa.

Fakty dotyczące budowy:

28 marca 2017 roku Rada Gminy Miedźna Uchwałą Nr XXXV/191/2017 przekazała na rzecz Skarbu Państwa działkę o pow. 0.1999 ha zlokalizowaną w Woli przy ul. Lipowej z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – budowy komisariatu policji. Gmina dodatkowo wsparła kwotą 20 tys. złotych koszty dokumentacji projektowej. Umowę na budowę komisariatu podpisano w dniu 28 grudnia 2017 roku. Prace budowlane ruszyły w marcu 2018 roku. Projektantem budynku jest Firma Projektowa An Archi Group z Gliwic, a wykonawcą jest Zakład Remontowo-Budowlany „IZ-BUD” z Pszczyny.