r e k l a m a

Nowe oświetlenie na Sybiraków, Studzienickiej oraz boisku w Wiśle Małej


Do 21 grudnia wybudowana zostanie nowa sieć oświetlenia ulic Studzienickiej, Sybiraków, a także boiska sportowego w Wiśle Małej.

2020-11-10 05:00:00 Miasto Pszczyna 577


Miasto Pszczyna
 Miasto Pszczyna

Do 21 grudnia wybudowana zostanie nowa sieć oświetlenia ulic Studzienickiej, Sybiraków, a także boiska sportowego w Wiśle Małej. Urząd Miejski wyłonił firmy, które projekt zrealizują.

Na boisku sportowym zainstalowane zostaną cztery maszty o wysokości 12,5 metra. Cztery latarnie zamontowane zostaną wzdłuż ulicy Sybiraków na Osiedlu Polne Domy, jedna podwójna latarnia zostanie postawiona przy ul. Studzienickiej.

Ostatecznie realizacja zadania wyniesie 92 242 zł.