r e k l a m a

Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w gminie Pszczyna w 2022 roku

2023-01-05 16:02:57 UM Pszczyna 457


Pszczyna
 Pszczyna

Wiktoria oraz Antoni to najpopularniejsze imiona nadawane w 2022 roku dzieciom w gminie Pszczyna. A najrzadsze? To między innymi Amaia i Radzimir.

Tradycyjnie z początkiem nowego roku Urząd Miejski w Pszczynie wraz z Urzędem Stanu Cywilnego podsumowały dwanaście ostatnich miesięcy. W 2022 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pszczynie zarejestrowano 525 urodzeń. Jak wynika z danych opracowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego na świat przyszło 449 dzieci mieszkańców gminy Pszczyna (213 dziewczynek i 236 chłopców).

Najczęściej rodzice decydowali się na imiona: Wiktoria, Oliwia, Alicja oraz Zofia, a Antoni, Wojciech, Igor i Jakub. Wśród imion pojawiały się również bardziej oryginalne. Te najrzadsze to: Larysa, Vera, Zlatoslava, Polina, Ida, Amaia, a także Radzimir, Dorian, Aaron i Leo.

Urząd Stanu Cywilnego odnotował także 228 małżeństw na terenie gminy Pszczyna. Jeśli przyjrzeć się małżeństwom mieszkańców gminy Pszczyna, to takich zostało zawartych 402. Odnotowano 96 rozwodów.

Ponadto w USC zarejestrowano 664 zgony. Jak podaje Wydział Spraw Obywatelskich UM Pszczyna, zmarło 568 mieszkańców gminy, w tym 262 kobiet i 306 mężczyzn.

Na dzień 31 grudnia ubiegłego roku gmina Pszczyna liczyła 50420 mieszkańców, z których 23461 osób to mieszkańcy miasta, a 26959 to mieszkańcy sołectw.