r e k l a m a

Logopedyczne zabawy dla najmłodszych w Przedszkolu nr 6

2024-02-27 19:16:04 UM Pszczyna 441


fot. UM Pszczyna
 fot. UM Pszczyna

“Lepiej zapobiegać, niż leczyć!” - profilaktyka logopedyczna to nie tylko upowszechnianie wiedzy o zaburzeniach mowy, to szereg działań mających na celu zapobieganie tym zaburzeniom. Dlatego w ramach innowacji pedagogicznej w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misia Puchatka w Pszczynie od października 2023 r. raz w miesiącu prowadzone są zajęcia pt. “Logopedyczne zabawy dla najmłodszych”.

Przedszkolaki wspólnie z logopedą podejmują się wykonywania ćwiczeń logopedycznych, aby rozwijać aktywność słowną oraz zapobiegać w przyszłości wadom wymowy. Zajęcia realizowane są w formie grupowych ćwiczeń i zabaw w najmłodszej grupie przedszkolnej.

Zrealizowano już między innymi tematy: “Zabawy ze zwierzętami”, “Spotkanie z samogłoskami” oraz “Smaczne zabawy logopedyczne”. Dzieci w trakcie spotkań z logopedą świetnie się bawią doskonaląc umiejętności komunikacyjne i usprawniając przede wszystkim motorykę narządów artykulacyjnych. Wyrobienie właściwych nawyków mownych jak: oddychanie, zamykanie ust, przełykanie śliny, żucie i gryzienie, to główny cel prowadzonych zajęć. Podczas zabaw oddechowych, ortofonicznych, słuchowych i ruchowych tworzone są sytuacje sprzyjające spontanicznemu wypowiadaniu się, wzbogacaniu słownictwa oraz skupianiu uwagi. 

Gabriela Witczak - nauczyciel P6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misia Puchatka

Logopedyczne zabawy dla najmłodszych w Przedszkolu nr 6 - 02.2024