r e k l a m a

Kwalifikacja wojskowa rozpoczęta


2 marca rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska. Do 26 marca każdego dnia stawi się przed nią ponad 30 młodych mężczyzn z powiatu pszczyńskiego

2020-03-03 10:34:24 Powiat Pszczyński 470


 

Kwalifikacja Wojskowa. Powiat Pszczyński
 Kwalifikacja Wojskowa. Powiat Pszczyński

Kiedyś były budzące strach pobory, teraz przeprowadza się kwalifikację wojskową, czyli badanie, w trakcie którego wydawana jest ocena przydatności młodych mężczyzn do służby wojskowej.

Tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie pszczyńskim podlega 617 młodych mężczyzn, z czego 588 osób z rocznika 2001 i 29 z roczników starszych. Kwalifikacja obejmie 270 mieszkańców gminy Pszczyna, 115 mieszkańców gminy Pawłowice, 102 mieszkańców gminy Miedźna, 74 mieszkańców gminy Suszec, 33 mieszkańców gminy Goczałkowice-Zdrój oraz 23 mieszkańców gminy Kobiór.

Z komisją lekarską spotkała się starosta Barbara Bandoła, która podziękowała za współpracę przy przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

- Wada wzroku to główne schorzenie zgłaszane przez młodych mężczyzn. Sporadycznie zdarza się astma czy cukrzyca. Częściej występują historie pourazowe, m.in. złamania będące głównie wynikiem piłkarskich poczynań - mówi Damian Ceglarski, który od wielu lat przewodniczy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla powiatu pszczyńskiego.

W tym roku komisja przyjmuje na parterze budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy ul. Antesa 11, w godzinach od 13.00 do 17.00. - Będziemy czekać tutaj na osoby podlegające kwalifikacji wojskowej w 2020 roku do 26 marca. Od dnia, kiedy zostaną wydane książeczki wojskowe, wszystkie sprawy związane z wojskiem załatwia się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tychach - podkreślał ppłk Wojciech Zdrada, Wojskowy Komendant Uzupełnień.

Każda osoba, która ma obowiązek stawić się przed komisję otrzymała lub otrzyma imienne wezwanie od lokalnego samorządu z informacją o terminie i miejscu oraz dokumentach, które powinna ze sobą zabrać. W tym roku do stawienia się przed komisją zostali zobligowani przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2001 roku. Obowiązek ten dotyczy również mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynności służby wojskowej. Przed komisją powinny stawić się także kobiety urodzone w latach 1996-2001, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub też uzyskają je w związku z kierunkiem studiów.

Pamiętaj! Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport),
- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie lub zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Terminy kwalifikacji wojskowej mężczyzn z poszczególnych gmin:
Gmina Pszczyna - 2-11 marca
Gmina Miedźna - 12-16 marca
Gmina Pawłowice i gmina Kobiór - 17-20 marca
Gmina Goczałkowice-Zdrój i gmina Suszec - 23-25 marca
Kobiety - 26 marca