r e k l a m a

Koszenie rowów i poboczy przy drogach powiatowych i wojewódzkich


Od połowy maja na drogach powiatu pszczyńskiego trwa akcja koszenia rowów i poboczy wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich.

2023-05-30 10:36:04 Powiat Pszczyński 960


Powiat Pszczyński
 Powiat Pszczyński

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie utrzymuje 215 km dróg powiatowych oraz ponad 80 km dróg wojewódzkich na terenie naszego powiatu. Większość zakresu koszenia wykonuje własną brygadą roboczą, a tylko część, w gminach: Pawłowice i Suszec zleca firmie zewnętrznej.

Koszenie mechaniczne wykonano już wzdłuż dróg wojewódzkich i części powiatowych na terenie gminy Pszczyna oraz na terenie gminy Miedźna i Goczałkowice-Zdrój. Wykoszone zostały Drogi Wojewódzkie DW 931 Pszczyna-Jankowice oraz DW 933 Pszczyna-Góra. Obecnie brygady pracują na DW 939 Pszczyna-Strumień, przy drogach powiatowych w gminie Kobiór i Suszec oraz kontynuowane są prace przy drogach powiatowych na terenie gminy Pszczyna.

- Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności w miejscach, gdzie są prowadzone prace. Obecnie wykonywane jest koszenie mechaniczne, a po jego zakończeniu przystąpimy do podkaszania ręcznego przy znakach drogowych, drzewach i zieleńcach - mówi Grzegorz Górka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie i podkreśla, że zgodnie z apelami botaników PZD rozpoczął koszenie w połowie maja, bo trawa i kwitnące dłużej kwiaty są schronieniem dla owadów, zwiększa to również różnorodność gatunkową trawników.

Praca przy podkaszaniu

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie poszukuje dodatkowych pracowników do pracy sezonowej. Do ich obowiązków będzie należało wykaszanie ręczną kosą spalinową poboczy i zieleńcy. Kandydaci muszą być pełnoletni. Mile widziane prawo jazdy kategorii B oraz umiejętność obsługi ręcznej kosy spalinowej. Praca będzie wykonywana po zawarciu umowy zlecenie w okresie do końca września. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 32 212 80 68 lub bezpośredni w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie przy ul. Sygietyńskiego 20.