r e k l a m a

Kontakty i widzenia ojca z małym dzieckiem


Spotkania rodziców z ich dzieckiem są w Polsce nie tylko przywilejem, ale też obowiązkiem. Mówi o tym wprost Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeśli odbywają się w dobrej atmosferze, przy wsparciu drugiego rodzica mają pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Niestety nierzadkie są sytuacje, w których partnerzy (czy też małżonkowie) po rozstaniu nie są w stanie dogadać się w kwestii widzeń drugiego rodzica ze wspólnym dzieckiem. Jeśli dodatkowo mowa jest o niemowlęciu, upór i kłótnie przysparzają wielu kłopotów. Warto wiedzieć, jak rozwiązać sytuacje sporne – na przykład gdy ojciec upiera się, że chce spotkań z bardzo małym dzieckiem bez obecności matki.

2021-12-08 20:18:16 Artykuł Partnera 841


kontakty-i-widzenia-ojca-z-malym-dzieckiem
 kontakty-i-widzenia-ojca-z-malym-dzieckiem

Kontakty ojca a władza rodzicielska

Polski porządek prawny zakłada, że relacja rodzica z dzieckiem powinna być utrzymywana i budowana niezależnie od tego, czy rodzic posiada pełną czy niepełną władze rodzicielską. Co także ważne, do kontaktów należą zarówno spotkania indywidualne przy różnych okazjach (wspólne wycieczki, urodziny, wakacje, zakupy itd.), ale też wszelkie formy komunikacji na odległość. Jak wiadomo, dzisiaj mogą być to rozmowy telefoniczne, e-maile, czaty w różnych komunikatorach. Dzięki tym pomysłom nawet różne miejsca zamieszkania rodzica i dziecka nie stanowią bariery komunikacyjnej.
Należy jednak wspomnieć, że najlepszą sytuacją jest porozumienie rodziców co do kwestii kontaktów z dzieckiem. Gdy są oni zgodni co do form i częstotliwości widzeń, dziecko dorasta w spokojnej atmosferze, mimo że jego rodzice się rozstali. Niestety często między byłymi partnerami pojawiają się spięcia i konflikty dotyczące także potomstwa. Mimo że matka czy ojciec nie może temu drugiemu zabraniać ani utrudniać kontaktów z dzieckiem (dziećmi), w praktyce jednak często dochodzi do tego typu sytuacji. Trzeba jednak pamiętać, że w tej materii może orzekać wyłącznie sąd. Jeśli więc mamy uzasadnione argumenty za tym, by drugi rodzic nie mógł widywać się z dzieckiem lub robić to w ograniczonym zakresie, konieczny jest wniosek do sądu.

Zobacz też: https://www.rozwodowy.pl/male_dziecko_a_kontakty_z_ojcem_poza_domem_i_bez_matki,272,p.html

Ograniczenie kontaktów ojca z małym dzieckiem – sprawa sądowa

Skoro więc matka nie może samowolnie zabronić ojcu widzeń z dzieckiem, a ma różne obawy związane z tymi spotkaniami, powinna wystąpić do sądu z wnioskiem o uregulowanie tych kontaktów. Warto wiedzieć, że sąd może zastosować różne rozwiązania. Należy do nich całkowity zakaz spotykań z dzieckiem, ale też np. zakaz zabierania dziecka poza jego miejsce zamieszkania – wówczas widzenia odbywają się w domu matki i dziecka.
Często przy konfliktowym ojcu i małym dziecku sąd stosuje zezwolenie na spotkania tylko w obecności matki (lub innej osoby wskazanej). W trudniejszych sytuacjach morze orzec ograniczenie kontaktów do pewnych środków porozumiewania się na odległość. Bywają też sprawy, gdzie sąd całkowicie zakazuje kontaktów z dzieckiem.
Oczywiście rozstrzygnięcia te mają na celu zawsze dobro dziecka. Nie są wydawane bez odpowiednich argumentów i dowodów – o czym musi pamiętać wnioskująca o ograniczenia matka.

Zobacz też: https://www.rozwodowy.pl/ograniczenie-kontaktow-ojca-z-dzieckiem,968,p.html

Określenie widzeń i kontaktów ojca z małym dzieckiem

Jeżeli małe dziecko jest silnie związane z matką (często u niemowląt występuje tzw. lęk separacyjny związany z ciągłym przebywaniem dziecka z głównym opiekunem – mamą), a tym bardziej gdy jest karmione piersią – złym pomysłem są widzenia się dziecka wyłącznie z ojcem, zwłaszcza na długie godziny (nie mówiąc już o noclegach poza domem). Takie odseparowanie od matki z pewnością nie wpływa dobrze na rozwój dziecka.
Co więcej, w sytuacjach ojca zaborczego czy przemocowego dochodzi jeszcze aspekt bezpieczeństwa dziecka. Jeżeli więc takie argumenty nie są wystarczające dla drugiego rodzica, matka – w trosce o dobro dziecka – powinna zwrócić się do sądu o pomoc.

Źródło: https://www.rozwodowy.pl/