r e k l a m a

Jezdnia na ul. Bielskiej naprawiona


Na odcinku od przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Bielskiej i Wojska Polskiego w kierunku skrzyżowania z ul. Kopernika i Sznelowiec zakończyła się naprawa nawierzchni jezdni DW 933.

2020-11-12 11:05:04 Bielsko-Biała 312


 

Powiat Pszczyński
 Powiat Pszczyński

W tym tygodniu zakończono naprawę nawierzchni jezdni na ul. Bielskiej w Pszczynie na odcinku ok. 130 m. Łączny koszt robót wyniósł ponad 100 tys. zł.

- To pierwszy etap prac na DW 933 w Pszczynie. Planujemy kolejne działania w tym miejscu - mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

Realizacją zadania zajmowało się Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Katowicach. Zadanie zostało sfinansowane ze środków na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, które na podstawie porozumienia województwo śląskie przekazuje powiatowi pszczyńskiemu.