r e k l a m a

Jest praca w OPS w Pszczynie


Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie ogłosił nabór na wolne stanowisko

2020-01-25 08:25:00 SN 1253


fot.
 fot.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie prowadzi nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie. Do głównych zadań należeć będą: praca socjalna, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy, będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy

Więcej informacji można uzyskać: https://bip.pszczyna.pl/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-pracownika-socjalnego-w-osrodku-pomocy-spolecznej-w-pszczynie