r e k l a m a

Jaka jest różnica między żurawikiem a suwnicą?


Wielu użytkowników, chcących zakupić w ALSO HOLDING urządzenia dźwignicowe do swojej firmy, staje przed dylematem, co wybrać, suwnicę czy żurawik, które lepiej sprawdzi się w danych warunkach pracy. Dlatego warto bliżej zapoznać się z tymi dwoma urządzeniami transportu bliskiego i dowiedzieć się, jakie są różnice między nimi.

2023-11-20 08:42:33 art 353


Czym są suwnice?

To zdecydowanie jedno z najpopularniejszych urządzeń transportu bliskiego pracujących w ruchu przerywanym, znajdujących zastosowanie w celu wspomożenia produkcji przemysłowej i transportu ciężkich ładunków w poziomie i w pionie. W ALSO HOLDING rozróżniamy kilka ich podstawowych rodzajów, bramowe, półbramowe, natorowe, podwieszane czy kolumnowe, mające wiele części wspólnych, w tym most stanowiący konstrukcję nośną oraz wciągniki lub wciągarki.

Czym są żurawie, nazywane żurawikami?

Żurawie, nazywane także żurawikami, to osobna kategoria urządzeń dźwignicowych także powszechnie stosowanych w przemyśle i transporcie. Żurawie również można kupić i wdrożyć w firmie w kilku odmianach, dostępne są między innymi lekkie żurawiki przenośne, nazywane warsztatowymi, oraz żurawie samobieżne, pokładowe, stoczniowe, stacjonarne, w tym słupowe i przyścienne.

Jakie różnice pomiędzy żurawikami a suwnicami warto podkreślić?

Już wstępne przedstawienie obu urządzeń dźwignicowych pokazuje zasadnicze różnice między nimi, a dotyczą one przede wszystkim ich najważniejszych elementów konstrukcyjnych. Dowolnej wielkości żuraw stacjonarny używany w przemyśle, czy niewielki żurawik warsztatowy, jaki możemy spotkać np. u mechanika samochodowego, składa się z:

  • kolumny, nazywanej również słupem, mocowanej najczęściej do podłoża w miejscu użytkowania;

  • ramienia, czyli wysięgnika, często wieloczęściowego, łamanego, wykonującego ruch obrotowy.

Jeśli zaś chodzi o suwnice, to możemy w nich wyróżnić następujące najważniejsze elementy konstrukcyjne:

  • stalowy most, czyli część nośną;

  • torowisko, po którym porusza się suwnica, tory jezdne osadzone w podłożu lub w konstrukcji nośnej budynku.

Różnica polega także na sposobie montażu obu urządzeń, suwnica jest bardziej uniwersalna, można ją zamontować nie tylko do podłoża, ale i konstrukcji nośnej hali przemysłowej, dachu czy ścian, żurawiki są mocowane do jednego słupa nośnego. Żurawie mają także ograniczony zakres pracy, ograniczony przez obrót ramienia wokół słupa nośnego, suwnice obejmują o wiele większy obszar, mogą poruszać się praktycznie wszędzie, gdzie zostaną zamontowane tory jezdne.