r e k l a m a

Jaka jest najlepsza forma rozliczenia lekarza po Polskim Ładzie?


Nowy Polski Ład wprowadził daleko idące zmiany w sferze podatkowej. Jedną z grup zawodowych, które najbardziej odczują skutki nowelizacji przepisów, są lekarze. Przedstawiciele medycznych profesji mogli dotychczas korzystać bowiem z karty podatkowej, ale teraz, w większości przypadków, forma ta jest dla nich niedostępna. Jak poradzić sobie z tą sytuacją? Czy jest jakaś opłacalna alternatywa?

2022-02-21 11:11:47 Artykuł Partnera 282


najlepsza-forma-rozliczenia-lekarz-po-polskim-ladzie
 najlepsza-forma-rozliczenia-lekarz-po-polskim-ladzie

Jaka jest najlepsza forma rozliczenia lekarza po Polskim Ładzie?

Większość lekarzy świadczy swoje usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub na podstawie kontraktu z placówką ochrony zdrowia, a więc przede wszystkim przychodnią czy szpitalem. Osoby, które rozliczały się według karty podatkowej, płaciły rocznie niecałe 22 000 zł podatku, niezależnie od osiąganych dochodów. Teraz ma się to zmienić. 

Karta podatkowa a Nowy Ład - co się zmienia?

Zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego, nie mogą korzystać z karty podatkowej w sytuacji, gdy wykonują te czynności na rzecz: osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej lub osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Położenia podatników nie zmieniają nawet uzyskane wcześniej od fiskusa indywidualne interpretacje podatkowe. W praktyce, z karty podatkowej będą mogli skorzystać wyłącznie lekarze, którzy pracują wyłącznie we własnym gabinecie. 

Forma opodatkowania dla lekarza 

Lekarze mogą nadal korzystać z takich form opodatkowania jak skala podatkowa (tzw. zasady ogólne) - 17% oraz 32% przy dochodzie powyżej 120 000 zł rocznie; podatek liniowy - 19% niezależnie od wysokości dochodu; a także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - 14% od przychodu. W dwóch pierwszych przypadkach możliwe jest odliczenie kosztów, przy czym podatnicy na “liniówce” nie mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku (30 000 zł). Jak więc widzimy, konieczne jest indywidualne podejście do tematu. 

To dlatego idealnie w tym przypadku sprawdzi się Księgowość dla lekarzy, a więc profesjonalne wsparcie, dzięki któremu można znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie. 

Zasady ogólne, ryczałt czy liniówka - co wybrać?

Wybór optymalnej formy opodatkowania w Nowym Ładzie nie jest prostym zadaniem. Lekarze muszą przede wszystkim dokładnie przeanalizować swoją sytuację, biorąc pod uwagę nie tylko możliwy poziom przychodu, ale także koszty. Trzeba pamiętać o tym, że przy ryczałcie, podatnik nie ma prawa zastosowania optymalizacji podatkowej poprzez zaksięgowanie kosztów. Jeśli więc lekarz opłaca czynsz, kupuje sprzęt medyczny czy materiały itp. rozwiązanie to nie będzie dla niego korzystne. Biorąc pod uwagę wszelkie aspekty, najlepszym rozwiązaniem jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, tym bardziej, że wraz z Nowym Ładem podwyższono limit drugiego progu podatkowego do 120 000 zł dochodu rocznie. Warto dodać, że osoby, które nie złożą do 21 lutego 2022 roku oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, będą automatycznie rozliczane według skali podatkowej.