r e k l a m a

Hospicjum z nową pomocą dla seniorów


Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie ma kolejną ofertę pomocy dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych. To już czwarty projekt pomocowy dla seniorów, na który hospicjum zdobyło pieniądze z Unii Europejskiej w drodze konkursu.

2020-09-10 05:00:00 Hospicjum 1837


 

Hospicjum
 Hospicjum

Dzięki temu w ciągu najbliższego roku hospicjum może zapewnić całościową opiekę ─ pielęgniarską, opiekuńczą, rehabilitacyjną i psychologiczną ─ chorym z powiatu pszczyńskiego (z wyjątkiem miasta Pszczyny) oraz Orzesza, Wyr i Ornontowic (powiat mikołowski), a także Bierunia i Bojszów (powiat bieruńsko-lędziński).

Opieka będzie sprawowana w okresie od trzech do sześciu miesięcy. Kluczowym założeniem jest profesjonalna pomoc chorym, którzy mają utrudniony dostęp do takich usług, ale także pomoc ich opiekunom faktycznym poprzez zapewnienie czasu na wytchnienie, możliwość konsultacji i porad oraz udział w grupach wsparcia.

Projekt skierowany jest do osób po 60 roku życia z niepełno sprawnościami, wykluczonych społecznie lub materialnie, albo zagrożonych takimi problemami. Najniżej uposażeni otrzymają pomoc całkowicie bezpłatnie, pozostali chorzy są zobowiązani do częściowego ponoszenia kosztów.

Szczegóły projektu dostępne są na www.hospicjumOjcaPio.pl w zakładce „Projekty UE” lub w biurze hospicjum pod nr 32 445 78 08.

Projekt pn. „Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiej” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia to blisko 645 tys. zł.

- Widzimy ogromne potrzeby społeczne w opiece nad seniorami, dlatego staramy się wychodzić im naprzeciw. Praca hospicjum jest wysoko oceniana i to pozwala nam zdobywać pieniądze w konkursach, których celem jest wyłonienie najlepszych jednostek gwarantujących wykonanie zadań, których się podejmują ─ mówi Teresa Buczak, prezes Hospicjum św. Ojca Pio.

Opieka senioralna jest trzecim ważnym kierunkiem w działalności pszczyńskiego hospicjum obok opieki medycznej dla osób w chorobie nowotworowej oraz wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.
Obecnie hospicjum jednocześnie opiekuje się ponad 85 chorymi. Warto pamiętać, że opieka hospicyjna −zarówno nad chorymi onkologicznymi, jak i seniorami − zawsze łączy się z wszelką możliwą pomocą udzielaną najbliższym członkom rodziny od konsultacji medycznych po wsparcie materialne w postaci środków pielęgnacyjnych i higienicznych. Pieniądze z unijnych dotacji pozwoliły także na zakup wysokiej klasy podręcznego wyposażenia medycznego dla lekarzy, pielęgniarek i opiekunek.

  • Pieniądze z UE bardzo pomagają w rozwoju hospicjum w nowych kompetencjach i usługach. Pozostaje tylko żałować, że nie możemy z tego źródła pozyskać środków na dokończenie naszej budowy. Mamy jednak nadzieję, iż przyjdzie czas, gdy Dom Ojca Pio otworzymy gwarantując jednocześnie bardzo wysoki poziom pełnionej tam opieki, bo czas, w którym zdobywamy niezbędne do tego doświadczenia właśnie trwa ─ dodaje prezes hospicjum.


    Najlepsze oferty pracy w opiece w Niemczech