r e k l a m a

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej ze Złotą Odznaką Honorową

2024-02-29 09:21:28 Powiat Pszczyna 398


fot. Powiat Pszczyna
 fot. Powiat Pszczyna

Podczas wtorkowej sesji Rady Gminy Miedźna, Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Na zakończenie starosta Barbara Bandoła podsumowała współpracę Powiatu Pszczyńskiego i Gminy Miedźna w kadencji 2018-2024.

Wyróżnienie przyznawane jest przez Sejmik Województwa Śląskiego za wybitne zasługi osobom i instytucjom, które całokształtem działalności, realizacją swoich zadań na terenie województwa śląskiego przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju regionu. Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego odebrała dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej Joanna Stawowy wraz z pracownikami z rąk radnych Sejmiku Województwa Śląskiego Aliny Bendarz i Piotra Czarnynogi. - Nasz zespół nie jest duży, tworzą go same kobiety, ale jakie kobiety. Takie, które dają z siebie wszystko. To wyróżnienie jest dla nas, ale też dla całej społeczności naszej gminy. Kulturę tworzą ludzie dla ludzi. My bez ludzi, nic byśmy nie zrobili - mówiła Joanna Stawowy.

Gratulacje dyrektorce i pracownikom GOK-u w Miedźnej składali m.in. starosta Barbara Bandoła, wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka i przewodniczący Rady Gminy Miedźna Andrzej Kempny z radnymi. - To zespół niezwykle kulturotwórczy, można by wymieniać długo wydarzenia, które organizujecie, ale najbliższy mojemu sercu jest przygotowywany i wystawiany od 23 lat - Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi”. To wydarzenie o szerokim zasięgu, trudno szukać podobnego - mówiła starosta Barbara Bandoła.

- Dzięki Waszej pracy mamy dostęp do kultury, mamy możliwość poznawania wielu innych światów i obszarów, które przed nami otwieracie. Dzięki Wam istnieje nasza piękna śląskość, tego by nie było bez zaangażowania, ciężkiej pracy całego zespołu i umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych - mówił Jan Słoninka, wójt Gminy Miedźna.

Podczas sesji Rady Gminy Miedźna, starosta Barbara Bandoła podsumowała współpracę Powiatu Pszczyńskiego i Gminy Miedźna w kadencji 2018-2024. - Powiat Pszczyński przez okres mijającej kadencji na zadania inwestycyjne na swoim terenie wydał 106 mln zł, z czego ponad 65 mln zł na inwestycje drogowe. Z tej kwoty na inwestycje w gminie Miedźna wydaliśmy ponad 16 mln zł. Skupiliśmy się na poprawie bezpieczeństwa na drogach powiatowych i remontach - mówiła starosta.

Do najważniejszych zadań należała rozbudowa ul. Miodowej we Frydku za blisko 15 mln zł. Powiat Pszczyński pozyskał na ten cel 11,4 mln zł dofinansowania w ramach funduszu „Polski Ład”. Wkład własny po połowie pokryły Powiat Pszczyński i Gmina Miedźna. Inwestycja polegała na przebudowie jezdni na 2,5-kilometrowym odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do okolic skrzyżowania z ul. Leśną, budowie i rozbudowie oświetlenia drogi, kanalizacji deszczowej, przebudowie rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, sieci energetycznej i teletechnicznej oraz budowie chodnika dla pieszych i wjazdów do posesji.

W latach 2018-2024 w gminie Miedźna m.in. wyremontowane zostały drogi powiatowej ul. Wiejska w Grzawie i ul. Topolowa w Miedźnej oraz skrzyżowanie DW 933 z ul. Wiejską w Miedźnej i Grzawie, wybudowana została wzbudzana sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych w Woli przy ul. Pszczyńskiej w rejonie szkoły, przedszkola i przystanku autobusowego oraz zaprojektowano przebudowę ul. Pszczyńskiej w Woli od skrzyżowania z ul. Kopalnianą do wiaduktu kolejowego.

Starosta podkreślała, że priorytetem dla Zarządu Powiatu Pszczyńskiego był rozwój szpitala w Pszczynie. - Wsparliśmy szpital kwotą 21 mln zł. Przywróciliśmy wszystkie oddziały, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, powstało 8 przychodni specjalistycznych, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, laboratorium. Gmina Miedźna wsparła rozwój szpitala finansowo kwotą ponad 285 tys. zł, ale i organizacyjnie - mówiła Barbara Bandoła dziękując wójtowi, przewodniczącemu Rady i radnym za współpracę. - To wszystko razem osiągnęliśmy, dzięki współpracy. Czasami była trudna, ale merytoryczna. Chcielibyśmy wyżej, dalej, ale tyle możemy, na ile nas środki puszczają - mówił Jan Słoninka, wójt Gminy Miedźna.