r e k l a m a

Gmina Pszczyna została wyróżniona Certyfikatem i Znakiem Jakości „Samorządowy Lider Edukacji”


Gmina Pszczyna została wyróżniona Certyfikatem i Znakiem Jakości „Samorządowy Lider Edukacji”

2021-07-10 11:00:00 Gmina Pszczyna 740


Gmina Pszczyna
 Gmina Pszczyna

Gmina Pszczyna została wyróżniona Certyfikatem i Znakiem Jakości „Samorządowy Lider Edukacji”. W poniedziałek, 5 lipca w Lublinie odbyła się uroczysta gala zorganizowana m.in. przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Statuetkę z rąk przewodniczącego Komisji Konkursowej odebrały Barbara Sopot-Zembok, zastępca burmistrza, Magdalena Czarnecka, naczelnik Wydziału Oświaty, a także Aleksandra Latko, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszczynie. Gmina Pszczyna otrzymała także wyróżnienie „Primus”, natomiast Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości przyznano Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie.

W związku z Koncertem Finałowym tegorocznej, jubileuszowej edycji Konkursu gratulacje Laureatom i Organizatorom złożyli m.in. prof. Wanda Jarząbek, Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Joanna Sekuła, Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Wadim Tyszkiewicz, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP oraz Zdzisław Antoń, Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich.

W Programie "Samorządowy Lider Edukacji" już po raz dziesiąty Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem prof. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego, wyróżniła najlepsze polskie samorządy, kreujące nowoczesną, nowatorską i efektywną politykę edukacyjną oraz podejmujące skuteczne działania na rzecz rozwoju lokalnej nauki i kultury.

- Misją Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie samorządów, które rozwój edukacji traktują jak swój priorytet, podejmują w tej dziedzinie odważne decyzje i nieszablonowe działania, skutkujące podnoszeniem jakości kształcenia oraz wdrażaniem ciekawych rozwiązań oświatowych: w aspekcie programowym, infrastrukturalnym czy kadrowym - tłumaczy Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Koncert Galowy, na którym wręczono Certyfikaty i Znaki Jakości „Samorządowy Lider Edukacji” odbył się w Lublinie - w nowo oddanej do użytku Sali Koncertowej Zespołu Szkół nr 13 - jednej z najnowocześniejszych tego typu placówek w Europie. W trakcie uroczystości władze Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowały Laureatów, omówiły wyniki oceny w Konkursie, jak również scharakteryzowały model akredytacji, jaki stosowany jest przez Komisję Certyfikacyjną.

Koncert „Samorządowy Lider Edukacji” prowadzili: prof. Michał Kaczmarczyk, ekspert Komisji Certyfikacyjnej Programu, JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców oraz Izabela Kieliś, specjalistka ds. marketingu Konkursu. W części artystycznej wieczoru zaśpiewali: Krzysztof Knapczyk, tenor, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, aktor łódzkiego Teatru Muzycznego, Konrad Bilski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Magdalena Leśniak z Soul Hunters Gospel Choir.