r e k l a m a

Gmina Pszczyna przejmuje udziały w spółce prowadzącej szpital


- Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców to jeden z głównych celów samorządu terytorialnego. Dzisiaj nie widzimy innej możliwości jak wsparcie Powiatu Pszczyńskiego w zakresie prowadzenia szpitala - mówi Dariusz Skrobol

2021-09-21 19:25:47 Gmina Pszczyna 421


Powiat Pszczyński
 Powiat Pszczyński

Gmina Pszczyna przystąpi do spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie, która będzie występowała pod nazwą Szpital JOANNITAS w Pszczynie. We wtorek, 21 września burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol przed południem złożył podpis pod oświadczeniem o przystąpieniu Gminy do spółki. Godzinę później w towarzystwie Barbary Bandoły, starosty pszczyńskiego oraz Marcina Leśniewskiego, prezesa spółki zarządzającej szpitalem podpisał umowę o wspólnym prowadzeniu szpitala.

- Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców to jeden z głównych celów samorządu terytorialnego. Dzisiaj nie widzimy innej możliwości jak wsparcie Powiatu Pszczyńskiego w zakresie prowadzenia szpitala. Dziękuję za bardzo merytoryczne dyskusje podczas ostatniego roku i posiedzeń Rady Miejskiej w Pszczynie, gdzie omawialiśmy każdy aspekt związany z tym, jak powiat potrzebuje współudziałowców w spółce - mówił burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol. - Chciałbym, aby nasza decyzja o wejściu do spółki była krokiem milowym do tego, aby pozostałe samorządy, również te spoza naszego powiatu, których mieszkańcy leczą się w pszczyńskim szpitalu, także taką możliwość rozważyły. Trwają rozmowy z wójtami i burmistrzami i myślę, że będzie to bardzo dobry sygnał nie tylko na Śląsk, ale dla całej Polski, że można stworzyć spółkę samorządową, która bierze pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie naszych mieszkańców, szczególnie w sytuacji covidowej - dodał Dariusz Skrobol.

Na mocy postanowień Gmina Pszczyna obejmuje udziały w kwocie 760 000 zł. Kwestia ta była szeroko omówiona przez Radnych Rady Miejskiej. Zanim zapadła ostateczna decyzja na zlecenie burmistrza przygotowano dokument „Analiza przystąpienia gminy Pszczyna do spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.” zarządzającą pszczyńskim szpitalem, która była omawiana podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej. Dokument bardzo szczegółowo opisuje dane ekonomiczne, otoczenie rynkowe, sprawozdania finansowe, a także plany rozwoju spółki. Był opracowaniem, które pozwoliło wypracować stanowisko Urzędu Miejskiego.

-  Bardzo mocno wierze, że połączenie sił dla pszczyńskiego szpitala przyniesie wielkie korzyści mieszkańcom. Nie ma większej wartości niż zdrowie - mówiła kilka miesięcy temu na spotkaniu z radnymi Barbara Bandoła starosta pszczyński. Dzisiejsza decyzja spowodowała, że samorządy łączą siły. Być może w przyszłości grono udziałowców w spółce powiększy się o kolejne podmioty.

- Miejmy nadzieję, że po unormowaniu się sytuacji z finansowaniem działalności szpitalnej przez państwo - samorządy będą już działać nie dla przetrwania, ale dla rozwoju zakresu świadczeń medycznych w szpitalu i unowocześniania warunków ich udzielania. Dziękuję panu burmistrzowi, Radzie Miejskiej w Pszczynie za współpracę w tym zakresie. Będziemy zapraszać do składu właścicielskiego pozostałe gminy naszego powiatu - podkreślała starosta Barbara Bandoła.