r e k l a m a

Gmina Pszczyna pozyskała ponad 50 tys. zł na zakup książek do szkół i przedszkoli

2023-03-16 15:30:00 UM Pszczyna 481


fot. UM Pszczyna
 fot. UM Pszczyna

Gmina Pszczyna otrzyma dotację celową w wysokości  50.500 zł w tym 10.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego i 40.000,00 zł na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3" Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w obu tych zdaniach.

W 2023 r. z dotacji skorzystają oddziały przedszkolne i przedszkole prowadzone przez gminę Pszczyna:

Przedszkole nr 2 im Juliana Tuwima w Pszczynie
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Wiśle Małej
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Brzeźcach
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Porębie
oraz 3 szkoły podstawowe i liceum ogólnokształcące prowadzone przez gminę Pszczyna:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie w Zespole Szkół nr 1
Szkoła Podstawowa w Porębie.
Całkowita wartość realizacji zadania przez gminę wyniesie 63.125,00 zł w tym wkład własny gminy 12.625,00 zł.