r e k l a m a

Gmina przeznaczy 100 tys. zł na zakup agregatu dla szpitala


Gmina Pszczyna ofiaruje 100 tysięcy złotych na pomoc dla szpitala w Pszczynie

2020-05-07 14:29:11 SN 1496


Szpital Pszczyna
 Szpital Pszczyna

- Gmina Pszczyna ofiaruje 100 tysięcy złotych na pomoc dla szpitala w Pszczynie. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego. W związku z trudną sytuacją finansową Szpitala Powiatowego w Pszczynie władze gminy uznały za zasadne udzielenie pomocy finansowej na zakup agregatu prądotwórczego, celem dostosowania placówki do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - informuje Miasto Pszczyna