r e k l a m a

Czym są pluskwy i czemu je zwalczamy?


Czym są pluskwy i czemu je zwalczamy? Warto sprawdzić nieco lepiej insekty z którymi niestety część z nas miała nieprzyjemność się spotkać lub dopiero się spotka.

2021-12-03 21:19:00 Artykuł Partnera 119


pluskwy
 pluskwy

Pluskwy, które atakują dziś mieszkańców domów, są potomkami robaków zamieszkujących jaskinie, które pierwotnie żywiły się krwią nietoperzy. Kiedy ludzie zaczęli żyć w jaskiniach, owady zaczęły pasożytować na ludziach. Później kiedy ludzie wyprowadzili się z jaskiń i zaczęli kulturę rolniczą, te insekty poruszały się wraz z nimi. Od tego czasu ludzie zamieszkiwali z pluskwami na całym świecie.

Pluskwy należą do rodziny insektów zwanej Cimicidae. Wszyscy członkowie tej grupy żywią się tylko krwią. Cimex lectularius ma pięć etapów rozwojowych. W każdej fazie życia, pluskwa musi wziąć posiłek z krwi, aby się rozwijać. Pluskwy, jak wszystkie owady, mają swój egzoszkielet i muszą go zrzucić, aby się rozwijać. To zrzucanie egzoszkieletu nazywa się linienie. Nimfa pluskiew musi wziąć żywność z krwi. Po przejściu fazy wylinki - pluskwa domowa staje się dorosła.

Pluskwy, są różnopłciowe i również muszą odebrać regularnie posiłki z krwi do reprodukcji. Kompletny proces rozwoju od jajeczka do dojrzałego osobnika może nastąpić w ciągu mniej więcej 37. dni w optymalnych temperaturach. Dojrzałe pluskwy mają żywotność niemal jeden rok zależnie od regularności dostępu do posiłków z krwi i zakresu temperatur.

Zachowanie pluskiew podczas "polowania"

Pluskwy mają dosyć skryty styl bytowania, co oznacza, że spędzają dużą ilość czasu ukrywając się razem w szczelinach, w których nie będą widoczne. Jednak stają się aktywne w nocy, między północą, a 5:00 rano. To w tym czasie, kiedy ludzki gospodarz jest zazwyczaj w swoim najgłębszym śnie, pluskwy lubią zaatakować. Insekty te są znane z tego, że przemierzają bardzo duże dystanse w stosunku do wielkości swojego ciała. Pluskwy są przyciągane przez CO2 wytwarzane przez oddech żywiciela, a także przez ciepłotę ciała. Jednak pluskwy są w stanie wykrywać żywiciela na krótkich dystansach. Nie jest do końca zbadane jak pluskwy ukrywające się w szafie są w stanie znaleźć żywiciela znajdującego się w łóżku po drugiej stronie pomieszczenia. Pluskwy potrafią jednak poruszać się bardzo szybko i uważa się, że dużo szukają, zanim będą w stanie znaleźć swoje pożywienie. W najlepszym przypadku większość pluskiew chciałaby gromadzić się w pobliżu łóżka żywiciela, czy na materacu. Jednak nie zawsze jest to możliwe w wysokich infestacjach, gdzie pluskwy są zatłoczone i wiele pluskiew musi szukać schronienia na odległość dalszą, np. kilka metrów od gospodarza.

Pluskwa w akcji

Gdy pluskwa znajdzie żywiciela, atakuje skórę aparatami gębowymi, aby znaleźć przestrzeń kapilarną, która umożliwia napływanie krwi do ich ciał. Pluskwa może kilkakrotnie nakłuwać skórę, zanim zacznie się żerować. To badanie spowoduje, że gospodarz otrzyma kilka ugryzień od tego samego pasożyta. Gdy pluskwa osiedli się w miejscu, to będzie karmić przez 5-10 minut. Gdy pluskwa domowa jest już pełna, opuści gospodarza i powróci do pęknięcia lub szczeliny, zazwyczaj w miejscu gdzie gromadzą się inne pluskwy. Pluskwa zacznie wtedy trawić i wydalać swój posiłek.

Zachowanie godowe

Po nakarmieniu dorosłe pluskwy, zwłaszcza samce, są bardzo zainteresowane godami. Robaki tego typu mają unikalną metodę godową nazywana inseminacją traumatyczną. To zachowanie godowe jest uważane za traumatyczne, ponieważ samiec, zamiast wprowadzać swój narząd rozrodczy ("paramere") w żeńskie genitalia, dosłownie wbija noż przez ścianę jej ciała do wyspecjalizowanego organu dalej w jej prawą stronę, zwaną Organem Berlese. Plemniki są uwalniane do jamy ciała samicy, gdzie w ciągu najbliższych kilku godzin przeniesie się do jej jajników i zapłodni jej jaja. Traumatyczne przeszywające zapłodnienie powoduje rany w ciele kobiety, która pozostawia bliznę. Ciało samicy musi zagoić się z tej rany, w związku z czym wiadomo, że samice pozostawiają skupiska po kilkukrotnych godach, aby uniknąć dalszych nadużyć.

Samice pluskiew

Badania wykazały, że proces gojenia zapłodnienia traumatycznego ma znaczący wpływ na zdolność samicy do produkcji jaj. W rzeczywistości kobiety, które są inseminowane tylko raz i nie są poddawane wielokrotnym dźganiom przez samca, wyprodukują 25 procent więcej jaj niż samice, które są wielokrotnie kojarzone. W końcu jednak samicy skończą się plemniki i będzie musiała ponownie łączyć się w pary, aby ją zapłodnić w jajka. Jednak niestety może z łatwością kopulować z własnym potomstwem, gdy dorośnie, aby kontynuować cykl.

Usuwanie pluskiew

Zwalczanie pluskiew na własną rękę bywa bardzo trudne, żmudne i paradoksalnie bardziej kosztowne niż zamówienie profesjonalnej firmy zajmującej się zwalczaniem pluskiew tak jak Dezynfeusz. Rekomendujemy skorzystanie w tego typu problemach z doświadczonych specjalistów i techników, którzy mają szerokie doświadczenie w zakresie tej pracy.