r e k l a m a

Czy osteoporozą jest groźna dla życia?


Osteoporoza dotyka przede wszystkim kobiety po menopauzie, jednak występuje również u starszych mężczyzn. Choroba ta rozwija się w skutek stopniowego zmniejszenia gęstości mineralnej kości, a jej skutkiem mogą być groźne złamania. Poza niesprawnością i bólem, osteoporoza prowadzi również do znacznie poważniejszych konsekwencji. Wiele złamań kości u pacjentów w podeszłym wieku wymaga interwencji chirurgicznej oraz długotrwałego unieruchomienia, co zwiększa ryzyko zatorowości czy zakrzepów. Każdy uraz zwiększa ryzyko kolejnego, prowadząc do złamań seryjnych i w skrajnych przypadkach stanowiąc zagrożenie dla życia.

2022-07-25 18:03:56 Art Partnera 467


Leczenie osteoporozy
 Leczenie osteoporozy

Objawy osteoporozy

Na wczesnych etapach osteoporoza ma cichy i bezobjawowy przebieg, co utrudnia diagnostykę. Osłabienie szkieletu następuje stopniowo i bezboleśnie, nierzadko na przestrzeni wielu lat. Pierwsze symptomy objawiają się dopiero w zaawansowanym stadium. Złamania osteoporotyczne najczęściej dotyczą kręgów, bliższego końca kości ramiennej, udowej lub piszczelowej, dalszego końca kości promieniowej oraz miednicy, żeber i nadgarstka. Przyczyną mogą być nawet nieduże urazy, które u zdrowych osób nie wyrządzają większej szkody. Złamaniom niskoenergetycznym towarzyszą często bóle, spowodowane obciążeniem.

Leczenie osteoporozy

Znaczna część pacjentów po złamaniach osteoporotycznych nie osiąga ponownie całkowitej sprawności, przez co musi posługiwać się chodzikiem, kulą czy laską. Większość osób leczonych pod tym kątem przez chirurgów jest odsyłana do domu, nie otrzymując przy tym skierowania na dalsze leczenie farmakologiczne czy rehabilitację. W diagnostyce osteoporozy stosowana jest densytometria (czytaj więcej w artykule: https://noraxmedical.pl/densytometria-kosci-jak-wyglada-badanie/), czyli badanie gęstości mineralnej kości. Najlepiej połączyć ją z badaniami biochemicznymi, aby dokładnie ustalić przyczyny złamań oraz wdrożyć odpowiednie leczenie.

Powikłania przy osteoporozie

Złamania bliższego końca kości udowej są bardzo niebezpieczne, ponieważ mogą prowadzić do powstawania zatorów i zakrzepów trafiających do mózgu lub płuc. Konsekwencją takich urazów jest niewydolność krążeniowo-oddechowo, zakażenie dróg moczowych czy zapalenie płuc. U osób starszych proces gojenia tkanki jest dodatkowo wydłużony, co wynika z konieczności długotrwałego unieruchomienia. Wszystko to ogranicza szanse odzyskania pełnej sprawności, a duży zakres powikłań zwiększa ryzyko zgonu. Śmierć występuje u nawet 50 proc. pacjentów ze złamaniem kości udowej. Z tego względu bardzo duże znaczenie ma odpowiednio wczesne badanie osteoporozy oraz wdrożenie niezbędnego leczenia.